Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật Lễ hiện xuống: 09. 06. 2019 Ga 20,19-23  

Ga 20,19-23  

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

1.Ghi nhớ:“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 20,23).

2.Suy niệm: Ngay ngày Chúa nhật phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện đến bên các môn đệ, chúc bình an và thổi hơi trao ban Thánh Thần, để rồi sai các ông ra đi ban ơn tha tội cho mọi người. Chúa Thánh Thần còn được ban cho các Tông đồ ngày lễ Hiện Xuống, để khai sinh Hội Thánh. Khi chịu phép Rửa Tội, nhất là qua phép Thêm sức, Chúa Thánh Thần ngự đến và hoạt động trong mỗi người chúng ta để: – ban dồi dào sự sống Chúa cho ta, biến ta thành những kitô hữu nhiệt thành, “dạy dỗ ta hiểu biết về giáo lý Chúa Kitô, để thăng tiến trong đời sống thánh thiện” làm cho ta trở nên chứng nhân Chúa Kitô, qua tham dự vào sứ mệnh : tiên tri, tư tế và vương đế của Chúa Kitô. Hãy ý thức sự hiện diện và cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần trong mọi công việc.

3.Sống Lời Chúa: Khi bị thử thách, hãy tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần trong ta.

4.Cầu nguyện: Xin Thánh Thần Thiên Chúa ban cho con bảy ơn của Người, để con được can đảm sống đời chứng nhân. Amen. 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi