Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm tuần VII PS: 06. 06. 2019 Thánh Norbertô, Giám mục. Ga 17,20-26

   (Ga17, 20-26)

“Xin cho chúng nên một”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Sứ điệp: Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mọi người được hiệp nhất trong Thiên Chúa. Muốn trở nên thành phần trong gia đình của Chúa, chúng ta cần biểu lộ tinh thần hiệp nhất: hiệp nhất với Chúa và hiệp nhất với nhau.

  1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa, xin cho họ nên một như chúng ta”
  2. Suy niệm: Ai cũng thấy sự hiệp nhất là điều hết sức cần thiết vì nó tạo nên sức mạnh cho một tập thể. Cộng đoàn thiếu hiệp nhất ắt sẽ kéo theo nhiều khó khăn. Hiệp nhất như Thiên Chúa quả là điều rất khó nhưng đó là lý tưởng để mỗi người vươn lên. Chúa tạo dựng con người bằng tình yêu nên Chúa cũng muốn con người hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Cần phải tỉnh thức luôn coi chừng tội lỗi làm ta xa cách Chúa và xa cách nhau.

Trong giáo hội vẫn còn nhiều chia rẽ gây cản trở cho sự hiệp nhất. Trong họ đạo, nơi gia đình vẫn có những bất hoà, chưa thể tìm được tiếng nói chung. Mỗi người đều có trách nhiệm nỗ lực để tháo gỡ những hàng rào cách ngăn sự hiệp nhất. Xây dựng tình hiệp nhất cần gạt bỏ những tự ái, kiêu căng và luôn tha thứ cho người.

  1. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho sự hiệp nhất nơi họ đạo, nơi gia đình chúng ta.
  2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho nhau để tất cả đều sống trong tình yêu của Chúa. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, chúng con muốn tiếp nối lời Chúa Giêsu Con Cha. Để dâng lên Cha lời cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội, cho gia đình con và cho tất cả chúng con được hiệp nhất.

      Cha đã tác tạo chúng con trong tình yêu. Mãi mãi Cha vẫn hằng yêu thương chúng con và mong muốn chúng con sống yêu thương nhau, hiệp nhất trong tình yêu của Cha. Nhưng vì tội lỗi, chúng con đã xa cách Cha và xa cách nhau. Dù vậy, Cha vẫn không bỏ chúng con, vẫn kêu gọi chúng con trở về với tình yêu của Cha. Qua dòng lịch sử, từng bước từng bước một, Cha đã hàn gắn sự đổ vỡ và kêu gọi chúng con sống tinh thần hiệp nhất. Sau cùng, chính Chúa Giêsu Con Cha đã xuống thế gian để trở thành mối dây liên kết chúng con với Cha và với nhau. Và hôm nay, Giáo Hội vẫn đang nỗ lực duy trì và phát triển sự hiệp nhất ấy.

      Nhưng lạy Cha, công việc của Giáo Hội còn bề bộn lắm. Trong lòng Giáo Hội còn nhiều khó khăn làm cản trở sự hiệp nhất. Là những người sống trong Giáo Hội, chúng con đã cảm nhận được điều ấy. Chính trong giáo xứ, trong gia đình chúng con, vẫn còn nhiều nỗi bất hòa. Xin cho mỗi người chúng con biết nỗ lực thông cảm với nhau, tha thứ cho nhau, biết gạt bỏ ra bên ngoài những ý riêng để đi tới hiệp nhất. Xin Cha giúp mỗi người chúng con biết quên mình, biết hãm dẹp tự ái và kiêu ngạo, để cùng nhau sống hiệp nhất trong tình yêu Cha. Và qua dấu chỉ đó, chúng con làm chứng cho tình yêu của Cha. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi