Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư tuần VII PS: 05. 06. 2019 Ga 17, 11-19 

   (Ga 17, 11b – 19)

“Để chúng được nên một như Ta”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

      “Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự Pthánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Sứ điệp: Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ còn ở lại trong thế gian. Chỉ cần ta trung thành với Chúa Giêsu, còn ngoài ra, ta cứ an tâm phó thác.

  1. Ghi nhớ: “Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con”. (Ga17,11b)
  2. Suy niệm: Không có lời cầu nguyện nào ngọt ngào bằng những lời Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha hôm nay. Đây là một khích lệ rất lớn cho các môn đệ. Chúa Giêsu về với Chúa Cha nhưng Ngài không bỏ mặc các tông đồ. Trong hoàn cảnh còn quá nhiều khó khăn, bị bắt bớ, bị giết chết Ngài muốn các ông giữ vững niềm tin trong tin tưởng và bình an của Chúa Thánh Thần. Ngài lo lắng cho tương lai và số phận từng người.

Chúng con theo Chúa hôm nay cũng phải vất vả với cuộc đời. Sống giữa đời mà phải giữ cho giòng đời không cuốn trôi chính mình. Không giống thế gian nên con bị thế gian ghét bỏ. Không hùa với thế gian nên con bị thế gian bách hại. Không để cho thế gian lây nhiễm nên con phải chiến đấu không ngừng. Sống giữa đời với bao sóng gió những con vững tin có Chúa giữ gìn đời con sẽ vượt qua và tới bến đỗ bình an.

  1. Sống Lời Chúa: Không trách cứ hay buồn than trước nghịch cảnh, nhưng hãy vững tin vì biết có Chúa luôn giữ gìn.
  2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, ơn gọi chúng con là sống giữa đời, hoà nhập với thế gian để phục vụ con người và làm chứng cho Chúa. Xin cho con mạnh dạn dấn thân mà không đánh mất chính mình. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay quả thực có một sức khích lệ an ủi con rất nhiều. Khó có một trang phúc âm nào cho con dễ cảm nếm được mối tình nồng thắm của Chúa bằng Lời Chúa hôm nay. Chúa về với Chúa Cha, nhưng Chúa không bỏ mặc chúng con. Chúa không quên chúng con, trái lại, Chúa còn lo cho tương lai của các tông đồ và lo cho số phận của chúng con còn ở lại trần gian.

      Thân phận của người môn đệ Chúa ở giữa thế gian quả là một nghịch lý. Con ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống ở giữa đời nhưng không được sống hoàn toàn như người đời. Không giống thế gian nên con bị thế gian ghét bỏ. Không về hùa với thế gian nên con bị thế gian bách hại. Không để bị lây nhiễm tinh thần thế gian nên con phải can đảm chiến đấu chống lại cám dỗ chạy theo thế gian. Nhưng lạy Chúa, dù gian nan đau khổ, con vẫn tin tưởng phó thác nơi Chúa và trung thành bước theo Chúa. Trái tim con đã thuộc về Chúa, con tin rằng tình yêu và ơn Thánh của Chúa sẽ gìn giữ con và giúp con chiến thắng.

      Chính vì thế mà con không chạy trốn thế gian. Chúa đã muốn để con ở lại thế gian và sai con vào thế gian. Ơn gọi của con là sống giữa đời, thấm nhập vào thế gian, để phục vụ nhân loại và làm chứng cho Chúa. Xin Chúa giúp con đưa tinh thần Phúc âm vào mọi sinh hoạt của cuộc sống. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi