Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ ba tuần III PS: 07. 05. 2019 Thánh Athanasiô Ga 6, 30-35 

  (Ga 6, 30 – 35)

“Không phải Môsê, mà chính Cha Ta

mới ban bánh bởi trời đích thực”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ

Sứ điệp : Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống đem lại sự sống cho thế gian. Ai đến với Chúa và tin vào Chúa sẽ được sự sống thần linh, được bình an hạnh phúc đời này và đời sau.

  1. Ghi nhớ: “Chính tôi là bánh trường sinh, Ai dến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”. (Ga 6, 35).
  2. Suy niệm: Của ăn vật chất nuôi sống con người. Bánh trường sinh chính là Chúa Giêsu mang lại sự sống đời đời. Ai tin vào Chúa, gắn bó cuộc đời mình vào Chúa Giêsu, sẽ được sống đời đời. Bởi vì tin là chấp nhận Chúa, sống theo Chúa, sống có Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện và bảo đãm cho sự sống đời đời. Chúng ta thường khoán trắng cho Chúa khi cầu xin, mà không nổ lực làm việc để cộng tác với ơn Chúa: chúng ta cần ơn Chúa hơn chính Chúa. Chúa đòi chúng ta tin nghĩa là sống theo Chúa, có Chúa, để được sống.
  3. Sống Lời Chúa: Năng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để được hiệp thông với sự sống của Chúa.
  4. Cầu nguyện: Xin cho con biết nhận ra Chúa qua các biến cố hằng ngày trong đời sống để thêm tin vào Người. Amen.

Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhìn thấy con long đong vất vả ngược xuôi tối ngày để tìm kiếm lương thực nuôi sống con và gia đình con. Con cần ăn để sống và tăng trưởng. Xin Chúa nâng đỡ con trong công việc lao động hằng ngày.

      Nhưng lạy Chúa, đời sống con không phải chỉ cần lương thực phần xác, mà còn cần lương thực phần hồn. lương thực phần xác có thể làm cho thân xác con no thỏa, nhưng chắc chắn không thể làm cho tâm hồn con được an vui hạnh phúc. Con thấy bao nhiêu người ăn mặc sung sướng mà vẫn buồn sầu, chán chường, thất vọng, khổ đau, thiếu vắng tình yêu, rắc gieo tội ác. Ngược lại, con cũng thấy nhiều người tuy đói ăn,thiếu mặc nhưng lại sống trong niềm vui, hạnh phúc và yêu thương.

      Chính Chúa là sự sống của con. Chúa từ Trời xuống để đem lại sự sống đích thực cho con. Xin Chúa giúp con đón nhận Chúa vào đời con để con được no thỏa tình yêu và ơn thánh Chúa. Xin giúp con biết đón nhận Lời Chúa hướng dẫn con mọi nơi mọi lúc, nhờ đó con được sống trong bình an và niềm vui. Con sẽ cố gắng thường xuyên đến với Chúa trong Thánh lễ để được nuôi sống bằng lương thực là chính Chúa. Đó là lương thực bổ dưỡng, xin cho con biết đón nhận. Và đồng thời xin giúp con biết loại trừ những của ăn độc hại cho linh hồn là những tư tưởng ước muốn xấu xa, thấp hèn, hận thù, tham lam. Lạy Chúa, con đến với Chúa, xin đón nhận con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi