Thánh lễ vọng Giáng sinh tại Giáo điểm Phanxicô Xaviê lúc 19h00 ngày 24_12_2018. Chủ tế Đức giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Thánh lễ vọng Giáng sinh tại Giáo điểm Phanxicô Xaviê – Giáo hạt Tân Sơn Nhì lúc 19h00 ngày 24_12_2018.

Chủ tế Đức giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi