ĐTC tiếp kiến 7 ngàn thành viên Phân Bộ bảo vệ dân sự

ĐTC kêu gọi dự báo, phòng ngừa các thiên tai bao nhiêu có thể, đồng thời tăng cường các chương trình giáo dục, bảo vệ môi trường, góp phần phòng chống thiên tai.

PopeFrancis_22Dec2018_01.jpeg

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 22-12-2018 dành cho 7 ngàn thành viên Phân Bộ Bảo Vệ dân chúng của Italia. Đây là cơ quan thuộc Hội đồng bộ trưởng có nhiệm vụ dự báo, phòng ngừa, cứu giúp và trợ giúp vượt thắng những tình trạng khẩn trương, như động đất, núi lửa, bão lụt và các thiên tai khác. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có nhiều nhân viên cảnh sát và cứu hỏa.

 Quan tâm đến việc phòng ngừa

 Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhận xét rằng đất nước Italia có nhiều phong cảnh đẹp, nhưng cũng là vùng dễ có nhiều thiên tai, động đất và lụt lội. Trong bối cảnh đó, ngài nói: ”Ngành bảo vệ dân chúng Italia không bao giờ ngừng nhớ rằng việc bảo vệ nhân mạng và bảo tồn lãnh thổ, cũng như các cơ cấu hạ tầng, không phải chỉ diễn ra trong những trường hợp khẩn cấp, nhưng nhất là trong các hoạt động dự báo, và phòng ngừa, và trong giai đoạn kế tiếp là trở lại tình trạng bình thường”.

 Bảo vệ môi trường như biện pháp phòng xa

 ĐTC cũng kêu gọi đặc biệt quan tâm đến hiện tượng suy thoái môi trường, các tài nguyên thiên nhiên bị cạn hết và nạn ô nhiễm. Vì thế cần có một cái nhìn khác, một tư tưởng, một chính sách và chương trình giáo dục, một lối sống và linh đạo, vì nếu chỉ tìm kiếm giải pháp kỹ thuật chuyên môn cho mỗi vấn đề môi trường khi nó xảy ra, tức là cô lập các sự việc, trong thực tế chúng có liên hệ với nhau, và làm như thế là che giấu các vấn đề đích thực và sâu xa nhất của hệ thống thế giới” (Laudato sì 111).

 

 Tăng cường giáo dục người trẻ

 Trong chiều hướng trên đây, ĐTC đặc biệt đề cao việc giáo dục trong sứ mạng của ngành bảo vệ dân chúng, làm sao để họ chấp nhận những lối cư xử có thể giảm bớt những rủi ro cho bản thân và cho tha nhân. Vì thế, điều đặc biệt hữu ích chính là những sáng kiến được thực hiện tại các trường học với các trẻ em và thiếu niên, để sau này các em có thể trở thành những công dân và những người thiện nguyện.

 ĐTC cho biết: Tôi vẫn luôn nói với người trẻ hãy dấn thân yêu mến và bảo vệ thiên nhiên, phổ biến giá trị của cuộc sống chung, làm sao để nhờ sự dấn thân thường nhật của mỗi người, chúng ta có thể sống trong một thế giới liên đới và an ninh hơn”. (Rei 22-12-2018)

  1. Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 22.12.2018)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi