Đại diện Tòa Thánh tại LHQ kêu gọi giúp Phi châu

Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York, Đức TGM Bernardito Auza, kêu gọi tăng cường các đạo quân bảo hòa của LHQ tại Phi châu đồng thời hỗ trợ việc giáo dục cho giới trẻ tại đại lục này để phát huy tiềm năng mạnh mẽ của họ.
Kết quả hình ảnh cho bernardito auza un

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

 Đức TGM Auza bày tỏ lập trường trên đây hôm 20-11-2018, trong cuộc thảo luận mở của Hội đồng bảo an LHQ về việc củng cố các chiến dịch bảo hòa tại Phi châu. Đức TGM ghi nhận rằng hiện nay có 7 chiến dịch bảo vệ hòa bình của LHQ qua các đạo quân bảo hòa, quen gọi là ”quân đội mũ xanh”. Sự hiện diện của họ là dấu chỉ rõ ràng nhất về sự hiện diện và dấn thân của LHQ trên thế giới. Nhiều khi các đoàn quân này phải hoạt động trong những hoàn cảnh rất khó khăn và nguy hiểm.

 Kêu gọi đầu tư vào việc giúp Phi châu

 Đức TGM Auza nói: ”Tuy các chiến dịch này tốn kém, nhưng các phí tổn ấy rất là nhỏ bé so với các chi phí quân sự trên thế giới, vì thế cộng đồng quốc tế cần sẵn sàng đầu tư trong lãnh vực này, như ông Tổng thư ký LHQ đã nhận xét: ”Cơ may thành công trong các chiến dịch bảo hòa sẽ gia tăng rất nhiều nếu chúng ta cộng tác với các quốc gia thành viên LHQ và chia sẻ gánh nặng, rủi ro và trách nhiệm. Chúng ta cần một bước nhảy vọt trong sự dấn thân tập thể”.

 Quan tâm đến việc đào tạo người trẻ ở Phi châu

 Đức TGM đại diện Tòa Thánh tại LHQ cũng nhấn mạnh rằng ”Để có một sự dấn thân thực sự hữu hiệu và có tính chất tập thể, chúng ta phải nhìn đến các dân tộc trẻ trung và đầy sức mạnh ở Phi châu, họ đáng được đạt tới một nền giáo dục có chất lượng và có công việc xứng đáng để thi thố những tiềm năng lớn lao của họ; cần giúp những người trẻ Phi châu trở thành những người giữ vai chính trong việc xây dựng đất nước của họ và đảm trách vai trò của những nhà lãnh đạo tương lai. Chẳng vậy, sẽ có một thực tại đau buồn là nhiều người trẻ Phi Châu không được học hành và huấn luyện. Và một khi không có viễn tượng tương lai, họ trở thành mồi cho các vụ khai thác bóc lột trong tương lai và bạo lực. Như một biện pháp phòng ngừa, Cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các sứ vụ của các đội quân bảo hòa của LHQ, cần gia tăng sự cộng tác với dân chúng địa phương, để tận dụng tốt đẹp những tài nguyên rất lớn lao về nhân sự và thiên niên mà Phi châu có được”.

 Tố giác nạn bóc lột tài nguyên phong phú của Phi châu

 Sau cùng, Đức TGM Auza cảnh giác rằng tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Phi châu trở sẽ thành một sự chúc dữ cho đại lục này nếu sự khai thác các tài nguyên ấy không mang lợi ích cho dân chúng, hoặc tệ hơn nữa, khi chiến tranh và xung đột được đẩy mạnh hoặc do người ta gây ra một cách giả tạo như hỏa mù che đậy những vụ khai thác bất hợp pháp các nguồn tài nguyên quí giá ấy của Phi châu” (Rei 21-11-2019)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi