ĐGH tiếp kiến Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh Thể quốc tế

ĐTC cầu mong Đại Hội Thánh Thể quốc tế tới đây tại Bupadest Hungari chỉ dẫn cho các tín hữu hành trình mới mẻ và hoán cải, đặt Thánh Thể ở Trung Tâm đời sống Giáo Hội.

PopeFrancis-10Nov2018-1.jpg

 ĐTC tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến sáng 10-11-2018 dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh Thể, nhóm tại Roma trong những ngày này, với một công tác đặc biệt là chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Bupadest, Hungari vào năm 2020. Hiện diện tại khóa họp, đặc biệt có phái đoàn của Giáo hội địa phương do ĐHY Peter Erdoe, TGM Esztergom – Bupadest hướng dẫn. Khóa họp của Ủy ban được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức TGM chủ tịch Piero Marini, trong đó có 5 HY cùng với một số GM và LM thành viên.

 3 ý nghĩa của Đại Hội Thánh Thể quốc tế ngày nay

 Lên tiếng trong dịp này, ĐTC đặc biệt nói đến ý nghĩa của Đại hội Thánh Thể cử hành tại một thành phố lớn ở Âu Châu, trong một xã hội tân tiến, bị tục hóa, và cần được tái truyền giảng Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh 3 ý nghĩa đặc biệt của các Đại Hội Thánh Thể trong bối cảnh này là tăng cường tình hiệp thông với Chúa Kitô Thánh Thể, sống trong Chúa và cùng với Chúa trong đức bác ái và trong sứ vụ.

 

 Phục vụ

 Tiếp đến là sự phục vụ. Cộng đồng Thánh Thể, hiệp thông với số phận của Chúa Giêsu Người Phục Vụ, để cũng trở thành người phục vụ, trở nên thân thể được dâng hiến cho nhiều người. “Các tín hữu Kitô phục vụ chính nghĩa Tin Mừng, bằng cách hội nhập vào những nơi yếu đuối và thập giá để chia sẻ và chữa lành trong bao nhiêu tình trạng của Giáo hội và xã hội.”

 Lòng thương xót

 Ý nghĩa sau cùng là lòng thương xót cần biểu lộ trong bao nhiêu tình trạng lầm than của xã hội. ĐTC nói: ”Thánh thể là nguồn mạch đại dương lòng thương xót vì trong đó Chiên Thiên Chúa, bị sát tế, nhưng đứng thẳng, từ cạnh sườn của Ngài bị đâm thâu qua trào ra những dòng nước hằng sống, phổ biến Thần Khí của Ngài cho công trình tạo dựng mới và hiến mình làm lương thực trên bàn tiệc của Lễ Vượt Qua mới.

 Trong đường hướng trên đây, ĐTC cầu mong Đại Hội Thánh Thể quốc tế tới đây vào năm 2020 có khả năng ảnh hưởng tích cực trên mỗi tín hữu và cả thành thị trần thế nơi họ sinh sống và hoạt động. (Rei 10-11-2018)

Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 10.11.2018)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi