Trực tiếp Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ mới G.x Tân Thông lúc 17h30 thứ Tư ngày 31_10_2018. Chủ tế Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ mới lúc 17h30 thứ Tư ngày 31/10/2018. Do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế. Tại Thánh đường Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường . Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Giáo xứ Tân Thông Thánh lễ cuối cùng tại nhà thờ cũ lúc 5h15 ngày 9/5/2016

Giáo xứ Tân Thông: Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ tạm 17h30 ngày 9/5/2016

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

<

Quay phim: Đaminh Trần Quảng

P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi