Hình Thánh lễ Chúa nhật Tuần 29 tại Giáo điểm Vĩnh Lộc ngày 21/10/2018

Thánh lễ Chúa nhật Tuần 29 thường niên tại Giáo điểm Vĩnh Lộc B. Hạt Tân Sơn Nhì. (519 đường Lại Hùng Cường – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh, Sài Gòn).vào lúc 18giờ00 ngày 21/10/2018. Do Linh mục Giuse Maria Phạm Sơn Xuyên chủ tế. 

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi