Suy niệm Lời Chúa: thứ Tư (Lc 11, 42-46) ngày 17/10/2018 Tuần XXVIII TN – Thánh Inhxiô Thành Antiôkia

 “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái,

và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Chúa phán rằng: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay”.

     Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!”. Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Sứ điệp:

     Chúa Giêsu lên án gắt gao thái độ kiêu căng giả hình của những người biệt phái. Chúa dạy ta sống khiêm tốn, công bằng và yêu thương.

  1. 1. Ghi nhớ: “Hỡi những nhà thông luật! Các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi…” ( Mc 8, 34)
  2. Suy niệm: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nêu lên một nét căn trong đời sống là sự công bằng thay vì hà khắc trong lề luật, con người không nên ham hố danh lợi, và không được hèn nhát đẩy việc cho người khác làm. Chúa trách các luật sĩ giả hình, còn chúng ta thì sao? Hãy tự soi và sửa mình.Nhất là với những ai có trách nhiệm, đừng bày vẻ thêm thắt, cấm kỵ tỉ mỉ, khiến trở thành gánh nặng cho những người tuân giữ.
  3. Sống Lời Chúa: Nghiêm khắt với mình để dể với người.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ rơi vào những toan tính với những con số trong sự đáp trả trước tình thương và những ơn lành của Chúa. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng hiền hậu và hay tha thứ. Chúa đã dạy con: “Hãy tha thứ cho thù địch”. Chúa còn nói với con: “Hãy học với Ta vì Ta hiền hậu và khiêm nhường”. Ngay trên thập giá, Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho bọn lý hình. Thế nên, con rất ngạc nhiên khi thấy Chúa nặng lời khiển trách những người biệt phái. Nhưng cuối cùng con đã hiểu ra rằng, Chúa nặng lời với họ vì họ kiêu căng giả hình. Chúa ghét thói giả dối kiêu căng vì nó làm cho chúng con cố chấp và mù quáng.

     Lạy Chúa, từ trước tới nay con vẫn hài lòng về đời sống đạo của mình. Con vẫn dự lễ, rước lễ, đọc kinh sáng tối, làm được vài việc bác ái, tham gia các sinh hoạt đoàn thể.

     Nhưng hôm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa, khi tự vấn lương tâm, con chợt nhận ra rằng có những lúc con làm những việc đó là vì tính kiêu căng tự đắc hơn là vì lòng mến Chúa yêu người thực sự. Vì thế, con cũng chẳng khác gì những biệt phái xưa, và con cũng đáng bị lên án như họ.

     Lạy Chúa, xin giúp con diệt trừ thói kiêu căng và giả hình. Xin dạy con biết sống khiêm tốn, sống thật lòng với Chúa, với anh chị em con, nhất là với chính lòng con, để mọi hành vi của con trở nên lời tán dương Chúa, đồng thời giúp ích cho mọi người và thăng tiến bản thân con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi