Các Nghị Phụ Ba Lan: Tháp tùng không có nghĩa là tán thành mọi lối sống, mọi lối tư duy và hành động của giới trẻ

Sự phân định nên được thực hiện trong tự do; đó là một thực tại tâm linh và một ân sủng từ Chúa Thánh Thần chứ không phải là một kỹ thuật tâm lý. Tốt nhất là nó được hình thành trong một cộng đồng. Đây là những kết luận trong ngày thứ bảy của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên. Theo báo cáo của các Giáo Phụ Ba Lan, cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh đến giá trị của đời sống bí tích.


Kết quả hình ảnh cho Công nghị 
“Sự tháp tùng các cá nhân trong việc khám phá ra ơn gọi của họ không thể bị thao túng và cũng chẳng thể được giao khoán cho những người trẻ,” Đức Tổng Giám Mục Grzegorz Ryś, Tổng giám mục Lodz nhấn mạnh như trên khi tóm tắt các cuộc thảo luận trong ngày thứ bẩy của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên. Như ngài cho biết, chủ đề về sự tự do đã quay trở lại trong cuộc họp này. Các giám mục nhấn mạnh rằng sự tháp tùng sẽ giúp người trẻ hình thành lương tâm của mình trong tự do và, sau đó, quyết định một cách có trách nhiệm xem phải làm gì.

Trong cuộc tranh luận, như Tổng Giám mục Ryś đã chỉ ra, Thượng Hội Đồng Giám Mục đã chú ý đến một thực tại theo đó sự phân định không phải là một kỹ thuật tâm lý, mà là một thực tại tâm linh. Ngài nói rằng khả năng phân định là một ân sủng từ Chúa Thánh Thần và quá trình tháp tùng là để “tối hậu dẫn dắt cá nhân mà chúng ta giúp đỡ trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Thánh Thần chứ không chỉ nhận được một phản xạ tâm lý.”

Đức Tổng Giám Mục Ryś cho biết thêm phiên họp cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh tốt nhất để thực hiện sự phân định là trong một cộng đồng. Cộng đồng là “một thử nghiệm cho sự thánh thiện của một người.” Như ngài báo cáo, một số các Giáo Phụ thậm chí còn nói rằng “không có cái gọi là sự thánh thiện cá nhân, tư riêng, nhưng sự thánh thiện luôn luôn hoạt động trong một cộng đồng.” Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục Ryś cũng nhấn mạnh thêm rằng để một cộng đồng có thể giúp đưa ra một sự phân định tốt, nó cần phải có một số mục tiêu bên ngoài chính nó. Mục tiêu này có thể là, chẳng hạn, vươn ra để đến với người nghèo. “Sau đó, trong hoạt động chung, các đặc sủng và ơn gọi của từng cá nhân sẽ xuất hiện,” ngài nói.

Đức Giám Mục Marian Florczyk nói thêm rằng các diễn giả tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên đã cố gắng đặt trong bối cảnh xã hội quá trình phân định và sự tháp tùng người trẻ trong tiến trình phân định của họ. Ngài nhấn mạnh rằng tháp tùng không có nghĩa là tán thành mọi người trẻ và mọi hành động hay suy nghĩ của họ, nhưng thay vào đó chỉ cho họ thấy, trong tự do và chân lý, những giá trị luân lý và cả những vô luân trong hành động của họ. “Ta không thể là một người cha tinh thần tốt nếu ta không dám nhấn mạnh đến mô hình cho nhân loại, là Chúa Giêsu Kitô,” ngài nói.

Đức Cha Marek Solarczyk, chủ tịch Ủy ban Thanh niên Hội Đồng Giám Mục Ba Lan ghi nhận rằng trong các cuộc thảo luận, dấu nhấn cũng được đặt vào giá trị của đời sống bí tích trên con đường phân định và tại thời điểm đưa ra các quyết định. Ngài lưu ý rằng, trong tình huống hiện nay, Bí tích Thêm Sức là đặc biệt quan trọng đối với giới trẻ. “Đây là một khoảnh khắc khi những người trẻ, những người đang khám phá ra vị trí của họ trong cộng đồng Giáo Hội, muốn trở thành những nhà truyền giáo và, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, là chứng nhân cho mầu nhiệm Thiên Chúa cho người khác.”

Văn phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Ba Lan

Đặng Tự Do

(vietcatholic 16.10.2018/ Press Office of the Polish Bishops’ Conference Archbishop Ryś: Discernment is a spiritual reality, not a psychological technique)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi