Rửa tội cho trẻ nhỏ

07/10/2014 admin 0

Hỏi (chi tiết):  Thưa cha, con nhận thấy rằng các linh mục đã không có cùng một quan điểm mục vụ như nhau trước những […]