Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXIII Thường niên năm A

Chúa nhật, ngày 07 tháng 09 năm 2014

Phúc Âm Mt 18, 15-20

 Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.

Trong Giáo Hội và qua Chúa Ki-tô, Thiên Chúa mời gọi ta hãy biến cải trở nên giống như Người. Lời mời nên thánh dành cho tất cả mọi người không trừ ai, vì tất cả đều cùng chung một thân phận tội lỗi.

Giáo Hội tại thế là nơi chung sống của những người đáp lại lời mời gọi này.  Họ cố gắng tự mình sửa đổi nhờ thực hành giáo huấn của Chúa Ki-tô và Giáo Hội.  Tuy nhiên họ cũng cần tới sự nhắc nhở và giúp đỡ trong tinh thần bác ái của những anh chị em chung quanh, vì bản thân họ nhiều khi khó nhận ra được những khuyết điểm và ảnh hưởng do những hành vi của họ.  

Như vậy, sửa lỗi cho nhau là một bổn phận. Nhưng nếu ta thi hành bổn phận ấy không đúng cách, thì việc sửa lỗi chẳng những không đem lại kết quả gì, trái lại còn làm cho tình bác ái huynh đệ bị thương tổn và tình huống thêm bi đát hơn trước.

chỉ có đức ái mới có thể là động lực duy nhất để cả hai bên, người sửa lỗi cũng như người được sửa lỗi, vượt lên trên tất cả những mục đích khác để nhắm tới mục đích thực, đó là sự hoàn thiện.

Có thể ta nghĩ rằng việc hai ba người hiệp lời cầu nguyện là một sinh hoạt không liên hệ gì với sinh hoạt sửa lỗi anh em.  Nhưng có lẽ thánh sử Mát-thêu muốn đặt hai sinh hoạt này bên cạnh nhau để cho ta thấy sự liên hệ giữa chúng với nhau.  Sửa lỗi mà không nằm trong khung cảnh cầu nguyện thì việc sửa lỗi sẽ chỉ là một biện pháp kỷ luật hoặc một chữa trị tâm lý.  Việc sửa lỗi cần có sự cầu nguyện, tức là sự can thiệp của Chúa hoặc ơn Chúa.  

Cầu nguyện không chỉ giúp đỡ cho người phạm lỗi mau hối cải mà thôi, nhưng cũng giúp cho chính người sửa lỗi nữa.  Nó giúp cho cả hai bên có được những tư thế cần thiết để hợp tác với nhau mà thay đổi.  

 

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi