Nữ giới giúp lễ

06/09/2014 admin 0

Hỏi (chi tiết):  Lập trường Giáo hội ra sao trong việc sử dụng nữ giới giúp bàn thờ? Tất cả người giúp lễ có thể […]