Các sứ điệp hòa bình

 

 Hỏi (chi tiết): 

Có bao nhiêu sứ điệp hòa bình đã được các ĐGH công bố từ lúc bắt đầu thành lập ngày Hòa bình Thế giới đến nay?

 

Đáp: 

Tính đến năm 2005, có tất cả có 38 sứ điệp hòa bình đã được công bố:

Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết 11 Sứ điệp Hòa bình. Đức Gioan Phaolô II viết 26 sứ điệp. Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm nay là sứ điệp thứ 38.

Chủ đề của các sứ điệp như sau:

1969 – Thăng tiến nhân quyền, con đường đưa đến hòa bình

1970 – Giáo dục hòa bình qua con đường hòa giải

1971 – Mỗi người đều là anh em tôi

1972 – Nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý

1973 – Hòa bình là có thể

1974 – Hòa bình cũng tùy thuộc vào bạn nữa

1975 – Hòa giải: con đường đưa đến hòa bình

1976 – Vũ khí thực sự của hòa bình

1977 – Nếu muốn hòa bình, hãy bảo vệ sự sống

1978 – Nói không với bạo lực và nói vâng với hòa bình

1979 – Để đạt đến hòa bình, hãy giáo dục hòa bình

1980 – Chân lý, sức mạnh của hòa bình

1981 – Muốn có hòa bình, hãy tôn trọng tự do

1982 – Hòa bình: món quàø Thiên Chúa ký thác nơi ta!

1983 – Đối thoại vì hòa bình: một thách đố cho thời đại chúng ta

1984 – Từ một quả tim mới, hòa bình ló dạng

1985 – Hòa bình và tuổi trẻ sánh bước bên nhau

1986 – Hòa bình là một giá trị không biên giới: Nam-Bắc, Đông-Tây: Chỉ có một thứ hòa bình…

1987 – Phát triển và liên đới: hai chìa khóa cho hòa bình

1988 – Tự do tôn giáo: Điều kiện cho hòa bình

1989 – Để kiến tạo hòa bình: hãy tôn trọng những người thiểu số

1990 – Hòa bình với Thiên Chúa Hóa Công, hòa bình với mọi người

1991 – Nếu bạn muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm mọi người

1992 – Các tín hữu đoàn kết xây đắp hòa bình

1993 – Nếu muốn hòa bình hãy bước đến với người nghèo

1994 – Gia đình kiến tạo hòa bình cho gia đình nhân loại

1995 – Phụ nữ: Thày dạy của hòa bình

1996 – Hãy cho con cháu chúng ta một tương lai hòa bình

1997 – Tha thứ để nhận lại hòa bình

1998 – Từ công lý cho mỗi người đến hòa bình cho mọi người

1999 – Tôn trọng Nhân Quyền: Bí quyết của hòa bình đích thực

2000 – “Bình an dưới thế cho người Chúa thương!”

2001 – Hòa bình: Đối thoại giữa các nền văn hóa cho một nền văn minh yêu thương và hòa bình

2002 – Không có hòa bình thì không có công lý, không có công lý thì không có hòa bình

2003 – Hòa bình dưới thế: Một dấn thân thường xuyên

2004 – Một dấn thân luôn mang tính thời sư ï: giáo dục về hòa bình

2005 – Hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi