Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XVII Thường niên năm A

 

 

 Chúa nhật, ngày 27 tháng 07 năm 2014

Phúc Âm Mt 13, 44-52

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Đề tài về Nước Trời được tiếp tục khai triển trong bài Tin Mừng hôm nay. Vì Nước Trời có giá trị tuyệt đối nên đòi hỏi người tiếp nhận phải đặt việc tìm kiếm Nước Trời lên trên mọi sự. Tính cách tuyệt đối của giá trị Nước Trời đã được nhấn mạnh qua thái độ của người tìm được Nước Trời. Vui mừng, người ấy vội vã bán đi mọi thứ mình có để mua lấy thửa ruộng có kho báu chôn giấu hoặc viên ngọc quý, chứng tỏ cho ta thấy người đó đã nhận ra giá trị tuyệt đối của những gì họ tìm thấy và bằng mọi giá, với tất cả khả năng, người đó phải chiếm cho kỳ được những gì đã tìm thấy.

Cốt điểm của dụ ngôn là người ta có dám đánh đổi mọi sự để chiếm lấy một kho báu hoặc một viên ngọc quý mà người ta thực sự chưa chắc chắn lắm về giá trị đích thực của nó. Quả thực đây là một thách đố lớn lao nhất cho mọi người mọi thời. Chúa Giê-su mời gọi ta phải đích thân tìm kiếm Nước Trời.  Người chỉ cho ta biết một điều là Nước Trời có giá trị tuyệt đối đích thực. Thời điểm để ta thấy được giá trị tuyệt đối của Nước Trời sẽ là “khi lưới đầy” hoặc “đến ngày tận thế”.

Nói khác đi, khi tấm lưới cuộc đời ta không còn sức chứa đầy mọi sự lựa chọn nữa, hoặc đến ngày giờ cuối cùng của đời ta, đó chính là lúc Nước Trời thể hiện giá trị của nó.  Nếu Nước Trời trong lòng ta chỉ là những kho tàng dễ mục nát và mối mọt đục khoét thuộc thế gian này hoặc toàn những loại cá xấu, thì Nước Trời ấy sẽ chẳng có giá trị gì.  Nhưng nếu Nước Trời trong lòng ta là kho tàng trên trời, là viên ngọc quý hoặc toàn những cá tốt, thì là do chính ta đã lựa chọn lấy trong suốt những tháng năm sống trên trần gian này.

 

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi