Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXXIV thường niên năm C

Chúa nhật, 24/11/2013

Phúc Âm Lc 23, 35-43

Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI”.

Chúa Giê-su là Vua của một Vương quốc tuyệt vời!  Để thiết lập một “dân tộc” cho vương quốc ấy, Chúa Giê-su đã lấy cái chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa.  Để ban bố một hiến pháp cho vương quốc của Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã gồm tóm tất cả trong Tám Mối phúc.  Để trình bày một lối sống cho đúng với tinh thần của “Quốc trưởng” là Thiên Chúa, Chúa Giê-su cô đọng luật lệ trong hai tiếng “yêu thương”, mến Chúa yêu người.  Mục đích chung cho mọi người trong vương quốc là được cứu độ, được trở về kết hiệp đời đời với Cha trên trời.  Chúa Giê-su đã chu toàn sứ mệnh mở đường cứu độ cho chúng ta.  Nhưng chúng ta phải cộng tác với Người và tiếp tục những gì Người đã khởi sự nơi chúng ta.  Vậy để đạt mục đích cứu độ, chúng ta hãy hăng hái bước theo Vua Giê-su, sống như Người đã sống trên trần gian này và theo Người vào trong Nước vĩnh cửu. 

Thánh kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh kinh bằng tiếng Anh

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi