Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXXIII thường niên năm C

Chúa nhật, 17/11/2013

Phúc Âm Lc 21, 5-19

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”

Chúa nhật 33 thường niên, năm C là Chúa nhật áp chót của năm Phụng Vụ, Giáo Hội nhắc nhớ đến mỗi người những biến cố của đời người : chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục. Lời Chúa trong bài Tin Mừng của thánh Luca hôm nay là một lời ngôn sứ báo trước thành thánh Giêrusalem sẽ bị tàn phá không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, đền thánh sẽ bị phá hủy bình địa, và qua biến cố lớn lao này, Chúa ám chỉ đến ngày tận thế chung, ngày phán xét của toàn thể nhân loại và đồng thời, Ngài nhắc nhở về cái chết và sự phán xét riêng của mỗi người.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi