Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất năm A

Chúa nhật, 29 tháng 12 năm 2013

Phúc Âm: Mt 2, 13-15.19-23

“Ông Giuse chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập”

Nhân loại đang choáng váng vì những cảnh gia đình đổ nát.   Nhiều vấn đề lớn hôm nay sẽ được giải quyết nếu bắt đầu từ gia đình. Gia đình là một đơn vị nòng cốt của nhân loại.  Nhân loại được thăng tiến hay không là do gia đình. Nhân loại nên tốt hay xấu cũng hoàn toàn do gia đình.  

Bởi vậy cần nhìn vào gia đình Nadarét để tìm một giải pháp tốt đẹp nhất cho những vấn nạn gia đình hôm nay. Việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người và làm con trong gia đình Na-da-rét là để thi hành kế hoạch phục hồi những thương tổn mà tội lỗi đã gây ra cho gia đình.  Chúa Giê-su giúp ta đặt lại đúng vị trí của bậc làm con cái.  Thánh Giu-se nói lên gương mẫu của bậc gia trưởng.  Mẹ Ma-ri-a phản ánh những nhân đức khiêm tốn và vâng phục Thiên Chúa.  Như vậy ta có thể ý thức được tầm mức quan trọng của Thánh Gia Thất như thế nào trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Lm.Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi