Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Thường Niên – năm A

Chúa nhật, ngày 02 tháng Hai năm 2014

Phúc Âm Lc 2, 22-32

“Cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa

Thật là kỳ thú vì năm nay (Giáp Ngo) ngày Mùng Ba Tết lại trùng vào Chúa Nhật thứ IV Thường Niên – Lễ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Theo Lịch Phụng vụ của Giáo Hội thì ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam được dùng Ngoại lich (IM: “Institutio generalis Missalis Romano 2002 – Quy chế tổng quát sách lễ Rô-ma 2002”): Ba ngày đầu Xuân là dịp sum họp gia đình để CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Mùng Một Tết), KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Mùng Hai Tết) và THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Mùng Ba Tết). Để đạt được những ước nguyện tốt đẹp đó thì không gì bằng kính dâng lên Thiên Chúa toàn bộ gia tộc (từ tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất bóng đến con cháu hiện diện trong gia đình) – như năm xưa Đức Maria và Thánh Giu-se dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh – để cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ân sủng cho gia đình trong Năm Mới.

  JM. Lam Thy ĐVD 

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi