Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Thường Niên – năm A

Chúa nhật, ngày 26 tháng Giêng năm 2014

Phúc Âm Mt 4, 12-23

Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

          Thánh sử Mát-thêu cho chúng ta một hình ảnh thật ý nghĩa lấy từ sách ngôn sứ I-sai-a, để làm bối cảnh cho sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su.  Đó là“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (8:23; 9:1).     Cái nhìn của ngôn sứ I-sai-a nói lên tình trạng xã hội và đạo đức của thế giới chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, không phải chỉ đúng với thời Chúa Giê-su mà với mọi thời cho đến ngày tận thế.  Nhân loại sống trong bóng tối là sống trong ngục tù của tội lỗi và sự chết.  Khi Chúa Giê-su đi vào giữa cảnh tối tăm ấy, thì bừng lên ánh sáng của Đấng đã phán:  “Chính tôi là ánh sáng cho trần gian.  Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Gio

an 8:12).  Cũng như ánh sáng phá tan tối tăm, Chúa Giê-su sẽ chiến thắng tội lỗi và sự chết nó mang đến.

Lm Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi