Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Ba: 09.07.2024 Thánh Augustinô Zhao Rong, Lm và các bạn tử đạo (Mt 9, 32 – 38) 

       Mt 9, 32 – 38

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

   Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

    Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Sứ điệp:  Trái tim của Chúa Giêsu là trái tim của người mục tử nhân hậu. Chúa chạnh lòng thương xót và cứu vớt đàn chiên lầm than vất vưởng. Chúa còn dạy ta cầu nguyện để Chúa Cha ban những người nối tiếp sứ mạng mục tử ấy.

1.Ghi nhớ “Bấy giờ, Người nói với các môn đệ rằng:”Lúa chính đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37).

2.Suy niệm:   Ngay sau khi người mù được chữa lành vừa đi khỏi (Mt 9,27-31) thì Ngài vừa rao giảng và kêu gọi mọi người sám hối, là con Chúa, chúng ta phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, môi trường và tiếp xúc với mọi hạng người để phục vụ và rao giảng lời Chúa cho ho. Hơn nữa chúng ta còn phải biết hiệp thông với Hội thánh, hiểu biết công việc của Hội Thánh và nhiệt tình cộng tác với Hội Thánh. Vì thế chúng ta phải liên tục và kiên trì, sốt sắng cầu nguyện cho ơn thiên triệu tông đồ. Đồng thời nhiệt tình cổ võ ơn gọi linh mục và nâng đỡ cụ thể và thiết thực.

3.Sống Lời Chúa:   Hãy mau mắn đáp lại tiếng Chúa khi Ngài gọi ta làm tông đồ.

4.Lời Nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi lên đường bước theo Chúa. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhìn thấy những nỗi lầm than vất vưởng của đàn chiên Chúa, và Chúa đã đến cứu giúp chúng con. Với trái tim giàu lòng thương xót, Chúa đã làm tất cả những gì có thể làm để chúng con được sống và sống sung mãn. Chúa quan tâm chăm sóc từng người chúng con. Con tạ ơn Chúa.

      Lạy Chúa, khi xưa chính Chúa đã tiêu diệt sự thống trị của ma quỷ. Chính Chúa đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời, đã đi tìm những con chiên lạc, đã nuôi dưỡng dân chúng trong hoang địa, và chính Chúa đã chữa lành những bệnh nhân.

      Ngày nay, con tin rằng chính Chúa cũng đang yêu thương chăm sóc con qua sự hiện diện của các mục tử. Con tạ ơn Chúa vì qua các mục tử, chính Chúa đang dậy dỗ, an ủi và khích lệ con, chính Chúa tha thứ tội lỗi và vỗ về ôm ấp con như con chiên lạc trở về, chính Chúa quy tụ và nuôi dưỡng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin Chúa giúp con cảm nhận dược lòng thương xót bao la của Chúa.

      Lạy Chúa, xin Chúa ban cho Hội Thánh có được những mục tử như lòng Chúa mong muốn, những mục tử giàu lòng thương xót và tận tụy phục vụ đàn chiên. Đặc biệt, xin Chúa thương xót những đàn chiên thiếu vắng mục tử. Xin Chúa an ủi họ và ban cho họ sớm có chủ chăn. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa ban cho chúng con những thợ gặt. Amen.