Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Năm. 30.05.2024 (Mc 10,46-52) 

      Mc 10, 46 – 52

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

     Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Đavít , xin thương xót tôi”.

      Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh”? Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. 

Sứ điệp :  Khi chữa lành anh mù Bac-ti-mê, không những Chúa Giê-su cho anh được sáng mắt, mà còn cho anh được sáng tâm hồn. Đó là anh tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa.

1.Ghi nhớ:  “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47).

2.Suy niệm:  Bệnh mù mắt, không đơn giản chỉ làm cho người ta không thấy được ánh sáng, mà còn làm cho người ta thiếu thốn đủ điều, nghèo và bị sĩ nhục. Người hành khất mù này đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, khi anh vừa mở miệng kêu xin Chúa Giêsu thương xót, thì lại bị nhiều người đi đường trách mắng. Anh mù vẫn tiếp tục kêu xin, tiếp tục tin tưởng cậy trông lòng thương xót Chúa. Anh này bị mù mắt thể xác, nhưng con mắt tâm hồn của anh, thì rất sáng suốt, rất rõ ràng. Nhìn lại chính mình, chúng ta đang sáng mắt thể xác, nhưng có khi chúng ta đang bị mù về tâm hồn: khi chúng ta không thương xót người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi. Nếu ta bị mù, hãy chạy đến Chúa Giêsu và thưa: Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót con!

3.Sống lời Chúa:  Cứ yên tâm, đứng dậy đi! Người gọi bạn đấy!

4.Lời nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con được thấy Chúa, xin cho con biết an ủi người khốn khổ, xin cho con biết thương xót nghèo túng. Amen

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, mù bao giờ cũng đáng buồn. Thân xác mù thì chỉ thiệt hại cho bản thân mình, còn tâm hồn mù thì thiệt hại cho cả xã hội. Xã hội hôm nay đang nỗ lực mang ánh sáng đến cho người mù. Đó là diều cần thiết vì mang lại hạnh phúc cho người tàn tật. Nhưng điều cần thiết hơn là giúp con người tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời. Lạy Chúa, ngày nay xã hội đang nỗ lực thực hiện công việc từ thiện là chữa mắt cho những người mù lòa. Đó là việc cụ thể của tình người. Từ đó, xin cho con biết trao tặng ánh sáng Lời Chúa cho các tâm hồn khi chính mình đi trong ánh sáng của Chúa.

      Lạy Chúa, xin cho con biết học thái độ của anh mù Bac-ti-mê. Đó là biết rằng mình đang mù. Đó là tin rằng : Chỉ một mình Chúa mới có thể chữa lành. Xin cho con can đảm vượt qua mọi chướng ngại, sẵn sàng từ bỏ mọi quyến luyến ràng buộc, sẵn sàng từ bỏ mọi tính hư tật xấu, như anh mù can đảm vất bỏ cả áo khoác để đến với Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con.

      Lạy chúa Giê-su, biết bao kẻ gặp Chúa nhưng không biết Chúa. Trong khi đó, anh mù đã nhận ra Chúa là đấng cứu độ duy nhất và tin tưởng nơi Chúa. . Xin cho con biết đến với Chúa mỗi ngày, để dón nhận hồng ân cao cả, là nhận biết Chúa là Đấng toàn năng, và con là người mang thân phận yếu hèn cần được cứu giúp. Xin Chúa chữa lành con và giúp con đi theo Chúa tiến về Giêrusalem với nhiều hứa hẹn đau khổ và vinh quang. Lạy Chúa, xin thương xót con. Amen.