Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm 40 Năm hôn phối Ông Bà Cố Micae Nguyễn Tiến – Têrêsa Ngọc Thu lúc 17h30 ngày 02/04/2024

Thánh Lễ kỷ niệm 40 Năm hôn phối Ông Bà Cố Micae Nguyễn Tiến – Têrêsa Ngọc Thu lúc 17giờ30 ngày 02.04.2024 tại Giáo xứ Phú Hạnh. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-