Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Tư Lễ Tro 14/02/2024 Giữ Chay và Kiêng Thịt (Mt 6, 1-6, 16-18) 

      Mt 6, 1-6. 16-18

“Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn,

sẽ trả công cho ngươi”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

       Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Sứ điệp:  Các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần bác ái, cầu nguyện, làm chủ bản thân. Mùa Chay giúp ta làm các việc ấy cách thật lòng trước mặt Cha, với ý hướng thi hành Thánh Ý Cha.

1.Ghi nhớ: “Khi làm việc lành phúc đức anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1)

2.Suy niệm:   Ba chiều kích không thể thiếu trong đời sống đạo đức là: bố thí đối với tha nhân; cầu nguyện đối với Thiên Chúa; ăn chay đối với bản thân. Nhưng điều cốt yếu của ba chiều kích này là sống thật, sống trước mặt Chúa với ý hướng ngay lành và thi hành thánh ý Chúa. Vì thế qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn khuyên nhủ chúng ta khi làm việc đạo đức phải âm thầm khiêm tốn không phô trương bên ngoài, không tìm lợi danh trước mặt người đời. Khi cầu nguyện phải có ý ngay lành không được giả hình. Ăn chay phải thành tâm thiện chí sám hối trước mặt Thiên Chúa chứ không phải trước mặt người đời

3.Sống Lời Chúa:  Tránh thói phô trương khi làm việc đạo đức.

4.Lời nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết rằng: Điều quan trọng nhất khi làm việc lành phúc đức là phải sống thật có ý hướng ngay lành trước mặt Chúa. Chứ không phải là việc phô trương bên ngoài cho người ta thấy . Amen.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, cùng với toàn thể Hội Thánh, con bước vào mùa Chay để sám hối trở về cùng Chúa. Con tạ ơn Chúa đã cho con thời gian thuận tiện này để duyệt xét lại cuộc đời và chấn chỉnh những thiếu xót, lệch lạc, thái quá. Con đặt mình trước Tôn Nhan Chúa, xin Chúa chiếu dọi ánh sáng của Chúa để con nhìn rõ con người của con. Và nhất là xin Chúa ban ơn nâng đỡ sự yếu hèn của con. Chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho con chỗi dậy trở về với Chúa để canh tân đời sống.

     Xin Chúa giúp con biết sống tinh thần bác ái của Chúa. Con thường sống khép kín, ích kỷ, thường bỏ rơi, xúc phạm đến chính Chúa đang hiện diện nơi anh chị em con. Đôi lúc con làm được vài việc bác ái, nhưng lại muốn hãnh diện phô trương. Xin Chúa mở rộng trái tim con để con yêu mến tha nhân cách chân thành và quảng đại.

     Lạy Chúa, xin dạy con biết sống tinh thần cầu nguyện. Con không muốn dừng lại ở vài câu kinh hoặc những hình thúc lễ nghi, nhưng con muốn đi sâu vào lòng Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa. Xin Chúa tỏ Tôn Nhan Chúa cho con, xin cho con cảm mến sự ngọt ngào được sống trong Chúa.

     Và sau hết, trong mùa Chay này, xin Chúa giúp con chế ngự bản thân. Bao nhiêu những đam mê lệch lạc, vị kỷ, thấp hèn, bao nhiêu những khuynh hướng xấu, xin Chúa giúp con loại bỏ tất cả. Xin Chúa dạy con sống tinh thần hy sinh, từ bỏ theo gương Chúa.

     Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thánh hóa con. Amen.