Đừng lo lắng gì cả (10.02.2024 – Mồng Một Tết – Lễ Tân Niên)

MẪU 1

Bài Ðọc I: St 1, 14-18

“Phải có những vầng sáng … xác định các đại lễ, ngày và năm”.

Trích sách Sáng thế.

Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 36, 3-4. 5-6. 23-24. 25-26

Đáp: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Xướng: 1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu.

Đáp: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

2) Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động, Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.

Đáp: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

3) Nhờ ơn Chúa mà hiền nhân vững bước, và Người yểm hộ đường lối họ đi. Dầu có ngã, họ sẽ không nằm gục, vì Chúa sẽ nâng đỡ tay họ.

Đáp: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người..

Đáp: Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Bài đọc 2: Pl 4, 4-8

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!”

Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.

Đó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Ngày lại ngày, chúng con xin ca ngợi Chúa. Mãi ngàn năm, xin chúc tụng danh Ngài. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 6, 25-34

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Đó là lời Chúa.

MẪU 2

Bài Ðọc I: Is 65, 17-21

“Này Ta sáng tạo trời mới đất mới”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đức Chúa phán như sau: “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Giêrusalem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 29, 2. 5-6. 11-12. 13

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con.

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

2) Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

3) Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

4) Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

Đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

Bài đọc 2: Kh 21, 1-6

“Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất”.

Trích sách Khải huyền của thánh Gioan Tông Đồ.

Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất”.

Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự”. Người lại phán: “Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật”. Người còn phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là Anpha và Ômêga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền”.

Đó là lời Chúa.

Alleluia: 1Ga 2,5

Alleluia, alleluia! – Ai giữ lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Ðó là lời Chúa.

MẪU 3

Bài Ðọc I: Is 11, 1-9

“Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ”.

Trích sách ngôn sứ Isaia.

Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.

Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 71, 3. 7-8. 12-13. 17

Đáp: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Xướng: 1) Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân.

Đáp: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

2) Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

Đáp: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

3) Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Đáp: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

4) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.

Đáp: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Bài đọc II: Cl 3, 12-17

“Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em”.

Trích thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Đó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14,23

Alleluia, alleluia! – Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với Người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 14, 23-27

“Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy; Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Ngày Tết báo hiệu năm cũ đã qua và năm mới đang đến.
Chúng ta cần nhìn lại năm qua với cái nhìn của Chúa
để thấy tất cả là hồng ân,
kể cả những gì người đời coi là xui xẻo, bất hạnh.
Chúa đã cho chúng ta sống thêm một năm trên đời.
Chúng ta nhận ra thời gian một ngày
nhờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống.
Nhà nông nhận ra thời gian một tháng
nhờ mặt trăng khuyết rồi lại tròn.
Tạ ơn Chúa vì hai nguồn sáng quý báu như vậy trên bầu trời.
Thời gian theo Kitô giáo không đi theo đường xoắn ốc,
nhưng theo đường thẳng.
Thời điểm nào cũng là duy nhất, đi rồi không trở lại, nên đáng quý.
Con Thiên Chúa làm người đã sống trong dòng thời gian như ta.
Nhờ Ngài, dòng thời gian này sẽ đưa ta vào vĩnh cửu.

Ngày Tết người ta thường hay chúc nhau.
Chúc sức khỏe, chúc làm ăn phát đạt, chúc mọi sự như ý…
Ta có thể học cách chúc rất đẹp trong sách Dân Số (6,22-27).
Đức Chúa chỉ dạy cho ông Môsê
để ông này chỉ lại cho tư tế Aaron biết cách chúc lành cho dân.
Có ba lời chúc, mỗi lời đều bắt đầu bằng chủ từ là Đức Chúa:
“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.
Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em
và dủ lòng thương anh em.
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn anh em
và ban bình an cho anh em.”
Ơn bình an là ơn bao gồm mọi ơn
về sức khỏe, sống lâu, an ninh, thịnh vượng…
Rốt cuộc chính Đức Chúa là Đấng chúc lành cho dân Ítraen.
Chính Đức Chúa đóng ấn Danh của Ngài trên họ để bảo trợ.
Và hôm nay chính Ngài cũng ban ơn cho ta nhờ Danh Đức Giêsu.

Trước thềm Năm Mới, không ai tránh khỏi nỗi lo về tương lai.
Có nhiều nỗi lo rất hữu lý, vì khó khăn trước mắt là có thật.
Có nhiều nỗi lo chỉ vì con người thấy mình mong manh.
Nỗi lo quấn lấy con người và làm tâm con người không yên.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu bốn lần nhắc chúng ta “Đừng lo.”
Và Ngài cho ta thấy những lý do tại sao lại không nên lo.
Vì dù có lo, ta cũng không thể kéo dài thêm cuộc sống (Mt 6,27).
Vì Thiên Chúa lo ăn cho chim trời, lo áo đẹp cho hoa huệ,
nên Ngài chắc chắn sẽ lo cho con người, quý giá hơn vạn vật.
Vì Thiên Chúa thấu biết những nhu cầu vật chất của ta (Mt 6,32)
và sẽ thêm cho ta những gì ta còn thiếu (Mt 6,33).

Nếu Kitô hữu không bị quay quắt vì lo âu
thì không phải vì họ là trẻ con chưa biết lo,
hay vì họ tự tin, giỏi giang hơn người khác.
Đơn giản chỉ vì họ có một Người Cha
biết quan tâm đến mọi nhu cầu của họ.
Kitô hữu được giải thoát khỏi nỗi lo về miếng cơm manh áo.
Đó không phải là những điều họ đôn đáo kiếm tìm.
Điều họ tìm kiếm trước tiên là Nước Thiên Chúa.
Làm sao để Nước Thiên Chúa đến trên trần gian,
Nước của yêu thương, công bình, sự thật và sự sống?
Làm sao để danh Chúa được tôn vinh hơn trên mặt đất này?
Khi đặt vinh quang của Thiên Chúa lên trên hết và trước hết,
họ không còn bị ám ảnh bởi nhu cầu của ngày mai,
và sẽ cảm được sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.

Kitô hữu tận tụy hết mình cho công việc trên trần gian,
nhưng lại không sống trong bất an, lo âu.
Như đứa con tin tưởng ngồi trong lòng cha,
họ biết mình sẽ chẳng thiếu gì.

Cầu Nguyện

Lạy Cha,
Cha đã cho chúng con sống thêm một năm,
đi thêm một đoạn đường đời.

Nhìn lại đoạn đường đã qua,
chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành,
vì Cha vẫn cho chúng con sống,
và sống trong tình yêu.

Mọi biến cố vui buồn của năm qua
đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha
để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao.

Tạ ơn Cha
vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con,
và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời.

Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc
trong tinh thần vui tươi, hòa nhã,
và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn.

Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau
là những lời chúc lành
xuất phát từ trái tim yêu thương.

Và lạy Cha, năm mới đã đến,
trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời,
chúng con cũng muốn
ở lại trong quỹ đạo của Cha,
nhận Cha là trung tâm cuộc sống,
và nhận mọi người là anh em. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J