Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng: 04.12.2023 (Mt 8, 5-11) 

         Mt 8, 5-11

“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong Nước Trời”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Sứ điệp:   Chúa Giêsu đến trong trần gian và Người cứu độ tất cả mọi người, không trừ một ai. Nhưng được cứu độ hay không là tùy ta có lòng tin hay không.

1.Ghi nhớ: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. (Mt 8,10).

2.Suy niệm: Khi Chúa Giêsu giảng xong bài giảng trên núi, Ngài liền đi vào thị trấn Ca-phác-na-um và ở đây Người chữa lành cho một đầy tớ của viên đại đội trưởng. Chúa Giêsu muốn cho mọi người kể cả lương dân thấy được sứ vụ cứu độ của mình. Đặc biệt là viên đại đội trưởng ông là người lương dân nhưng ông đặt hết niềm tin vào Chúa. Vì thế, ông đến xin Chúa chữa bệnh cho đầy tớ của mình bằng một lòng tin mạnh mẽ và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa Giêsu đã đáp lại lời kêu gọi của ông, vì niềm tin đơn sơ và tự phát. Noi gương viên sĩ quan ta hãy xin Chúa với một niềm tin đơn sơ nhưng hoàn toàn phó thác vào Chúa.

3.Sống lời Chúa: Tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

4.Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong đời con, để Ngài cứu chữa linh hồn và thân xác con. Amen

Cầu nguyện:  Lạy chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương xót tất cả nhân loại chúng con. Chúa thương mở cửa Nước Trời và mời gọi chúng con bước vào. Trần gian chúng con chẳng đáng được đón Chúa đến chung sống giữa chúng con, cũng như chúng con chẳng đáng dự tiệc trong Nước Trời. Tuy nhiên Chúa đã xóa bỏ mọi ngăn cách, bất kể chúng con là ai, dù thấp hèn, dù tội lỗi, dù chẳng thuộc dòng máu Do Thái là dân riêng của Chúa. Chúa đang đến, Chúa đang đi vào trong  mái nhà chung của nhân loại, khi xưa và hôm nay.

     Có những người thành tâm thiện chí đã đón nhận Chúa. Nhiều khi kẻ đón tiếp Chúa và tin nơi Chúa lại là người gốc dân ngoại, như viên đại đội trưởng Roma, như bao nhiêu người ngoại giáo ngày nay. Họ tin mạnh mẽ, họ cầu nguyện, họ được nhận lời, họ được cứu độ, họ đang tiến vào dự tiệc Nước Trời.

     Còn con, có thể Chúa không thấy nơi con một lòng tin mạnh mẽ như vậy, dù con và gia đình con tin Chúa đã lâu và đang mang danh là dân riêng của Chúa. Bao nhiêu lần Chúa đến và đi qua trong đời con, nhưng con hụt mất Chúa vì thiếu lòng tin. Con sợ con bị loại ra khỏi nước Trời, xin Chúa cứu con. Xin Chúa thêm đức tin cho con.

     Xin Chúa vào nhà linh hồn con và ngự lại trong con luôn mãi. Xin Chúa đến trong mái nhà gia đình chúng con và chúc lành cho chúng con. Dù chúng con chẳng xứng đáng đón Chúa vào nhà, nhưng xin Chúa phán một lời, chúng con sẽ được cứu độ. Amen.