Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Bảy: 18.11.2023 Cung hiến Thánh Đường T.Phêrô và T. Phaolô (Lc 18,1-8)   

      Lc 18, 1-8

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ

 Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

   Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”.

     Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.

Sứ điệp:   Khi cầu nguyện, con người phải kiên trì. Thời gian sẽ giúp con người luyện đức cậy trông, bởi vì có hết lòng cậy trông, con người mới đáng Chúa ban ơn.

1.Ghi Nhớ: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8)

2.Suy Niệm: Qua dụ ngôn Quan toà và người quả phụ, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải kiên trì cầu nguyện trong niềm tin. Chính sự kiên nhẫn mà bà được toại nguyện. Nhờ lòng tin, sự kiên nhẫn và thiện chí, những lời cầu xin của chúng ta dâng lên Chúa chắc chắc sẽ được nhậm lời. Khi gặp thử thách, tôi có kiên trì cầu xin Chúa chưa?

3.Sống Lời Chúa: Mọi cánh cửa sẽ mở, nếu bạn kiên trì gõ cửa.

4.Lời Nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi con cầu nguyện là con được diện đối diện với Chúa, là con được chính Chúa lắng nghe. Xin cho con vững tin vào tình thương của Chúa. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa, con không có cảm tình với vị thẩm phán trong bài Tin Mừng. Lòng ông ta như gỗ đá mà còn ngạo mạn chẳng biết kính sợ ai. Chúa kể một nhân vật như vậy để cho con thấy sức mạnh của sự kiên trì.

     Chúa là Cha yêu thương con vô vàn. Chúa thấu hiểu những khó khăn của con hơn chính bản thân con. Chúa chẳng vui gì khi thấy con cái Chúa khổ đau và thiếu thốn. Chúa dạy con kiên trì cầu nguyện để con hết lòng hướng về Chúa mà chỉ hướng về Chúa mà thôi. Chúa muốn con xác tín rằng: chỉ có Chúa là chốn con tựa nương. Con hết lòng cậy trông vào Chúa để con đáng được Chúa ban ơn.

     Lạy Chúa, Chúa luôn đề cao thái độ trẻ thơ. Trẻ thơ phó thác đáng được Chúa thương. Kiên tâm cầu nguyện là con đang trở thành con thơ trong tay Chúa, Chúa sẽ săn sóc gìn giữ con như người Cha che chở con cái mình.

     Lạy Chúa, tuy thế, có nhiều lần con đã nản chí vì xin hoài, xin mãi mà dường như Chúa chẳng nghe lời con cầu xin. Nhưng ơn Chúa cho con hiểu rằng có nhiều điều con muốn nhưng lại không tốt cho con. Chúa nhân lành sẽ ban cho con điều tốt nhất mà con không ngờ. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của con. Xin cho con đừng mất lòng trông cậy nơi Chúa mà vội tin nhảm nhí những thần tượng do tró khôn con người nắn đúc ra.

     Con nguyện sẽ là con thơ trong tay Chúa và hết lòng cậy trông tín thác nơi Chúa. Amen.