Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Sáu: 10.11.2023 Thánh Lêô Cả (Lc 16,1-8)  

       Lc 16, 1-8

“Con cái đời này khi đối xử với đồng loại

thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

     Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

     “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

     “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Sứ điệp:  Người quản lý :bất lương” phải chạy đua với thời gian bằng cách sáng suốt có những hành động kịp thời, để giúp anh ta có cơ hội sống sau này. Chúng ta cũng cần phải khẩn cấp với thái độ sáng suốt chuẩn bị cho đời sống mai sau.

1.Ghi Nhớ: “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo” ( Lc 16,8).

2.Suy Niệm: Dụ ngôn người quản lý bất trung dạy chúng ta phải biết khôn ngoan sử dụng tiền của đời nầy để mưu ích cho phần rỗi đời đời. Mọi người đều biết chắc chắn sẽ có ngày mình phải từ giã đời tạm nầy, tức là giờ chết, vì vậy phải khẩn thiết sử dụng mọi phương tiện Chúa ban để lập công phúc cho sự sống đời sau. Chúng ta cũng phải biết chấp nhận sự hy sinh, thua thiệt đối với thế gian về danh vọng, địa vị vật chất, ý riêng và ngay cả mạng sống mình, cho sự sống đời đời.

3.Sống Lời Chúa: Khôn ngoan sử dụng tiền của để mua Nước thiên đàng, chính là bố thí, giúp đỡ người nghèo.

4.Lời Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dùng tài năng và của cải Chúa ban ở đời nầy để lập công phúc cho đời sau. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa, các trang Ting Mừng thường nhắc đến tính khẩn cấp và bất ngờ của việc Chúa tái xuất hiện. Chúa sẽ đến với từng người trong các biến cố cuộc sống, nhưng nhất là Chúa sẽ đến trong giờ phút kết thúc cuộc đời tại thế.

     Vâng, lạy Chúa, con sẽ phải tính sổ cuộc đời mình. Đó là việc khẩn cấp, vì con không thể biết chắc chắn, con sẽ giã từ cuộc đời vào lúc nào. Vì khẩn cấp, con phải điều chỉnh ngay thái độ sống của con đối với Chúa và đối với anh em. Vì khẩn cấp, con cần thực hiện ngay những Lời Chúa dạy và thực hành ngay những điều được học biết về giáo lý của Chúa. Vì khẩn cấp, con cần sử dụng thời gian cách hữu ích và lợi dụng từng cơ hội, từng biến cố để biến thành những cơ may gặp Chúa, gặp anh em, và để làm việc thiện chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu.

     Lạy Chúa, hành trình về vĩnh cửu là lối đường con phải đi một mình, và những ngày chuẩn bị cũng không ai thay thế con được. Con chỉ biết cậy dựa nơi Chúa, và tìm thấy sức mạnh nơi sự trợ giúp của Chúa mà thôi. Cuộc hành trình về vĩnh cửu đã bắt đầu. Từng ngày con sống là từng phút giây hướng về Chúa. Từng ngày qua đi là từng bước con rút ngắn khoảng cách tiến về đời sống vĩnh cửu. Xin Chúa giúp con luôn đặt mình trước mặt Chúa, sống vì Chúa và cho Chúa. Amen.