Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu Tuần II PS. 16.04.2021. (Ga 6, 1 – 15)

  Ga 6, 1-15

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

     Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

     Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

     Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Sứ điệp: Để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống trên năm ngàn người ăn no nê, Chúa Giêsu cần đến sự đóng góp nhỏ nhoi của con người. Ngài mời gọi ta góp phần của mình trong công cuộc cứu độ nhân loại.

  1. Ghi nhớ: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn” (Ga 6,5)
  2. Suy niệm: Thiên Chúa quan phòng luôn nhìn thấy trước những nhu cầu của con người, Ngài luôn ở cùng con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Bài Tin Mừng hôm nay cũng thế, Đức Giêsu đa thấy được nhu cầu của dân chúng đi theo mình. Nhưng Ngài đã không làm tất cả mà muốn có sự cộng tác của con ngườ. Do đó Người đã hỏi Philiphê: “ Ta mua đâu bánh cho họ ăn ” . Sau đó Ngài còn ra lệnh cho các môn đệ phân phát và thu nhặt các mảnh bánh vụn. Trong công trình cứu chuộc con người, Thiên Chúa vẫn luôn cần đến sự cộng tác của con người. Do đó chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu biết quan tâm đến nhu cầu của anh em và nhiệt tình công tác vào công việc tông đồ trong cuộc sống hàng ngày.
  3. Sống Lời Chúa: Hãy biết quan tâm đến người khác.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và phục vụ họ như Chúa đã từng phục vụ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, dù biết việc mình sẽ làm, Chúa vẫn hỏi ông Phi-líp phê tìm đân ra bánh. Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa. Và ông An-rê đã tìm được một bé trai có năm chiếc bánh và hai con cá. Đây là thức ăn của người nghèo, nhưng cậu bé cũng đã quảng đại dâng tất cả cho Chúa.

     Lạy Chúa, với năm chiếc bánh và hai con cá đó, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống trên năm ngàn người ăn no nê. Quyền năng của Chúa có thể làm được tất cả mọi sự, không cần ai góp sức. Thế nhưng Chúa vẫn mời gọi, vẫn chờ sự đóng góp của con người, và sự đóng góp dù rất tầm thường nhỏ bé, Chúa vẫn nhận và làm phát sinh hậu quả dồi dào tốt đẹp.

     Lạy Chúa, ngày nay, xuyên qua những biến cố trong cuộc sống hằng ngày, trong một thế giới còn rất nhiều người đang đói khát vật chất và tinh thần, con biết Chúa vẫn đang chờ đợi con đóng góp phần của mình để xoa dịu những cơn đói khát khổ đau ấy: có thể là một ly nước lã cho người đang khát, một chén cơm cho người đang đói, hay một chiếc áo cho người đang lạnh, có thể là một lời an ủi cho người đang đau khổ, một nụ cười thân ái cho người bất hạnh, và ngay cả một lời thứ tha cho kẻ thù. Xin cho con luôn thiết tha cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ nhân loại. Và xin cho con luôn ghi nhớ mỗi ngày ít ra con phải làm một viện thiên nào đó để góp phần xây dựng thế giới hòa bình hôm nay. Xin Chúa giúp con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi