Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm Tuần II PS. 15. 04. 2021. (Ga 3, 31 – 36)

      Ga 3, 31-36

“Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài,

nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

     Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

Sứ điệp: Tin hoặc không tin, điều ấy phụ thuộc tự do của con người. Nhưng kẻ tin vào Chúa Giêsu sẽ trở thành bất tử, vì họ sống chính sự sống của Thiên Chúa.

  1. Ghi nhớ: “ Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3, 34)
  2. Suy niệm : Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Ngài là ai. Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng được Thiên Chúa sai đến để cứu độ trần gian. Khi đó nhân loại có hai thái độ: tin và không tin vào Người. Nếu tin vào Ngài và những lời ngài làm chứng về Thiên Chúa Cha, chúng ta sẽ được sự sống vĩnh cữu. Trái lại, ai từ chối không tin Chúa Con là tự ý xa lìa sự sống. Vì Ngài là Con Một của Chúa Cha, được Chúa Cha sai đến trần gian để mạc khải con đường về Trời. Đó là con đường của từ bỏ, của thập giá, của hy sinh để đạt tới vinh quang muôn đời.
  3. Sống Lời Chúa : Tin vào Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến bằng đời sống yêu thương bác ái.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin củng cố lòng tin cho chúng con. Để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu là Đấng mà Chúa sai đến, Ngài là đường, là sự thật, là sự sống và hạnh phúc của chúng con. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, con cảm tạ Chúa về hồng ân cao cả là đã được gia nhập Giáo Hội, nghĩa là con đã có đức tin. Chính niềm tin vào Chúa đã tạo cho con một cuộc sống phong phú và đầy hy vọng. Niềm tin ấy đã thắp sáng cuộc đời con.

     Lạy Chúa, con tin Chúa đã phục sinh. Ánh sáng Phục Sinh trở thành đuốc sáng hướng dẫn đời con. Chúa đã phục sinh để dẫn đưa con vào nẻo đường sống. Con sẽ trở thành kẻ bất tử nếu biết nuôi dưỡng và phát triển đời sống đức tin. Vậy lạy Chúa, cây đức tin cần được lớn lên mỗi ngày, bằng cách chấp nhận đổi mới, biết thay con người cũ, tâm tình cũ, bằng một con người mới với tâm tình mới. xin giúp con biết thắp sáng và dưỡng nuôi đức tin bằng những giây phút cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, tham dự các bí tích. Như một cục than chỉ có thể rực sáng khi nằm cạnh những cục than khác, con cũng muốn nuôi dưỡng đời sống đức tin con trong đời sống sinh hoạt của Giáo Hội, cùng với anh em con. Xin đừng để con tách riêng ra, kẻo con lâm vào tình trạng èo uột và có thể bị giết chết.

     Lạy Chúa, xin hướng dẫn con biết sử dụng tự do Chúa ban bằng cách chọn lựa con đường thực hành Lời Chúa. Xin giúp con biết sống điều Chúa dạy để cây đức tin lớn lên mỗi ngày. Xin dạy con biết hy sinh chính mình để cây đức tin đơn bông kết trái. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi