Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật II Phục Sinh . 11. 04. 2021. Kính Lòng Chúa Thương Xót (Ga 20,19-31)

Ga 20,19-31

Tám ngày sau, Đức Giêsu đến.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ga:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! “

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

  1. Ghi nhớ: « Ông Tôma thưa Người: Lạy Chuá , lạy Thiên Chúa của con » (Ga 20,28)
  2. Suy niệm: Nhìn vào hành dộng và lời nói của Tôma chứng tỏ ông là một người cứng tin. Nhưng khi đã tin thì niềm tin của ông vào Chúa Kitô Phục Sinh thật vững chắc. Có thể nói lời tuyên xưng này chỉ có thể thốt lên được khi chứng kiến hết cuộc đời của Chúa Giêsu từ khổ nạn cho đến phục sinh. Vì thế để tuyên xung được như Tôma, thì mỗi người chúng ta hãy nhìn những đau khổ trong đời dưới ánh sáng của Chuá Giêsu Phục Sinh và nhận ra đó là dấu ấn tình yêu mà Chúa gởi đến để ta dễ dàng chấp nhận mình và chấp nhận tha nhân.
  3. Sống Lời Chúa : Hãy tạ ơn Chuá vì đã cho con vững tin vào Ngài
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa qua những đau khổ trong cuộc đời mình để con ngày càng vững tin hơn trong tình yêu Chúa. Amen. 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi