Thời gian biểu cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Những ngày cuối cùng trong Tuần Thánh là thời gian đặc biệt nhất trong lịch phụng vụ. Chúng ta hãy theo sát ngữ cảnh Tin Mừng và đồng hành cùng Đức Giêsu trong 24 giờ cuối cùng cuộc đời trần gian của Người.

Thời gian các sự kiện trong ngày cuối cùng của cuộc đời Đức Giêsu đã được xác định theo truyền thống. Nhờ đó, mỗi người chúng ta đều có thể kết hiệp mật thiết với Chúa trên con đường đau khổ và cái chết của Người.

Sau đây là bảng thời gian theo từng giờ về những giây phút cuối cùng của Đức Giêsu:

Thứ Năm Tuần Thánh

Giữa trưa – Các môn đệ Đức Giêsu chuẩn bị tiệc Vượt Qua

Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. 
(Mt 26,19)

6 giờ tối – Đức Giêsu bắt đầu “Bữa Tiệc Ly”

Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.”
 (Lc 22,14-16)

8 giờ tối – Đức Giêsu dẫn các môn đệ vào vườn Ghếtsêmani

Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.”
 (Lc 22,39-40)

9 giờ tối đến 3 giờ khuya – Đức Giêsu bị Giuđa phản bội và bị lính bắt

Sau khi bị bắt, Người bị dẫn đến cựu thượng tế Khanan, rồi đến đương kiêm thượng tế Caipha, sau đó bị nhốt vào ngục.

Thứ Sáu Tuần Thánh

6 giờ sáng – Đức Giêsu bị dẫn ra trước thượng hội đồng rồi đến trước Philatô

Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp. Họ điệu Người ra trước Thượng Hội Đồng… Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Đức Giê-su đến ông Phi-la-tô
. (Lc 22,66; 23,1)

7 giờ sáng – Đức Giêsu đứng trước toà án Philatô và được dẫn đến vua Hêrôđê Antipa

Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Và khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải Người đến với nhà vua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.
 (Lc 23,6-7)

8 giờ sáng – Đức Giêsu đứng trước vua Hêrôđê Antipa và bị chế nhạo

Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô.
 (Lc 23,11)

8 giờ 30 phút sáng – Đức Giêsu bị dẫn trở lại cho Philatô và Philatô cố tha Người

Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói: “Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
 (Lc 23,13-16)

9 giờ đến 10 giờ sáng – Đức Giêsu chịu đánh đòn và đội mão gai

Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy.
 (Mt 27,26-27.29)

10 giờ sáng đến 11 giờ trưa – Đức Giêsu vác thập giá

Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.
 (Ga 19,17)

12 giờ trưa đến 3 giờ chiều – Đức Giêsu chịu đóng đi và treo trên thập giá trong ba giờ

Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
 (Lc 23,33-34)

3 giờ chiều – Đức Giêsu chết trên thập giá

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.
 (Lc 23,44-46)

4 giờ chiều – Hạ xác và mai táng Đức Giêsu

Ông Giô-xếp đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.
 (Lc 23,52-53)

Theo Aleteia

Gioakim Nguyễn biên dịch

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi