Đức Thánh Cha kêu gọi chủng sinh Bỉ ở Roma theo gương thánh Giuse

Hồng Thủy

Sáng ngày 18 tháng 3, trong cuộc tiếp kiến dành cho các đại viện của chủng viện Bỉ ở Roma nhân kỷ niệm 175 năm thành lập, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các chủng sinh tái khám phá trong cầu nguyện về con người và sứ vụ của thánh Giuse, người đã vâng phục theo thánh ý Chúa, khiêm nhường trong những việc lớn, đầy tớ vâng lời và sáng tạo; hãy tín thác vào sự che chở của thánh Giuse và học theo gương mẫu người cha của thánh nhân.

Buổi tiếp kiến diễn ra trước ngày lễ thánh Giuse, bổn mạng của chủng viện Giáo hoàng Bỉ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng “như những thừa tác viên của Chúa Kitô, chúng ta có thể nhìn vào thánh nhân để rút ra một số điểm liên quan đến căn tính của vị mục tử và cách sống tình phụ tử với những người được ủy thác cho chúng ta.”

Người cha đón nhận

Đức Thánh Cha nhắc đến các đặc tính của thánh Giuse mà ngài đã nêu lên trong Tông thư Patris Corde ­– Trái tim người cha. Trước hết, thánh Giuse là người cha đón nhận. Ngài vượt qua mọi chống đối và gác lại ngay cả những dự án cá nhân chính đáng, để yêu thương và đón nhận Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Ngài đón nhận thực tế mầu nhiệm và kinh ngạc với đức tin.

Theo nghĩa này, “thánh Giuse là bậc thầy về đời sống thiêng liêng và phân định”. Đức Thánh Cha mời gọi “hãy cầu xin thánh nhân để được giải thoát khỏi những cạm bẫy của quá nhiều suy tư, trong đó đôi khi, dù là với những ý định tốt, chúng ta vẫn bị lạc hướng.” Ngài đưa ra ví dụ, một linh mục đến một giáo xứ mới, phải biết yêu mến cộng đoàn cách nhưng không, phải biết lịch sử giáo xứ, chứ không vội vàng bỏ qua nó để bắt đầu những kế hoạch mục vụ mới. Dần dần, khi yêu mến cộng đoàn, ngài sẽ có thể bắt đầu xây dựng nó bằng cách thực hiện các kế hoạch mới.

Người cha bảo vệ

Thánh Giuse là người cha bảo vệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bảo vệ là điều thiết yếu trong ơn gọi và sứ vụ của thánh nhân. Ngài đã thực hiện sứ vụ với sự tự do nội tâm của người đầy tớ tốt lành và trung tín, với mong muốn duy nhất là thiện ích của những người được ủy thác cho ngài. 

Đối với thánh Giuse, cũng giống với các linh mục, bảo vệ là yêu thương chăm sóc những người được ủy thác cho mình, trước hết nghĩ đến thiện ích và hạnh phúc của họ. Đức Thánh Cha nói: “Đó là thái độ của người mục tử, không bao giờ bỏ rơi đàn chiên, nhưng ở những vị trí khác tùy theo nhu cầu của hoàn cảnh: đi trước mở đường, ở giữa để củng cố khuyến khích, đi sau để quy tụ những người rốt cùng.” Linh mục là người bảo vệ chu đáo và sẵn sàng thay đổi theo hoàn cảnh đòi hỏi, không cứng nhắc nhưng có khả năng nắm bắt những thay đổi và nhu cầu của cộng đoàn.

Người cha mơ ước

Cuối cùng, thánh Giuse là người cha mơ ước. Ngài là người biết nhìn vượt trên những gì mình thấy: biết nhìn thấy kế hoạch của Thiên Chúa và nhìn thấy đích điểm mà mình đang hướng đến. Thánh Giuse đã nhận ra nơi Mẹ Maria và Chúa Giêsu không chỉ là một vị hôn thê trẻ và một hài nhi, nhưng luôn nhìn ra hành động và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi hai Đấng ấy. Linh mục phải biết mơ về cộng đoàn họ yêu mến, để từ lịch sử cụ thể của con người, họ cổ võ sự hoán cải và canh tân, làm cho cộng đoàn phát triển và trở thành các môn đệ được hướng dẫn bởi Thánh Thần và được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa. (CSR_1982_2020)

Nguồn: vaticannews.va/vi/ 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi