Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu: 19. 03. 2021.  Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria. Lễ trọng (Mt 1,16.18-21.24a) 

  Mt 1, 16.18-21.24a

“Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

Sứ điệp: Thánh Giuse vâng lời sứ thần để nhận Chúa Giêsu là con của mình, nhờ thế Chúa Giêsu thuộc về dòng dõi vua Đa-vít. Thánh Giuse là người công chính vì Ngài luôn tôn trọng Thánh Ý Thiên Chúa và tôn trọng Đức Mẹ.

  1. Ghi nhớ: “Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1, 18)
  2. Suy niệm: Bạn sẽ sống thế nào khi không đạt được điểu bạn dự tính? Bạn sẽ hành xử ra sao khi mọi cố gắng tốt đẹp đều uổng công? Bạn sẽ nghĩ gì, khi không làm gì bất chánh mà cả trời đất này dường như chống lại bạn? Bạn sẽ thất vọng, buông xuôi hay oán trời, trách người? Đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi, cũng đừng oán trách, những cố gắng vượt qua. Hãy tìm ra câu hỏi trong sự kiện đó, rồi tìm cách trả lời. Phải chăng đó chính là thử thánh mà Thiên Chúa dành cho mình? Thử thách không phải là phưong thế để giúp mình trưởng thành hơn sao?

Hãy nhìn cuộc đời Thánh Giuse, bạn sẽ thấy rõ điều đó. Không phải Thánh Giuse đã bị mất đi người bạn đời, để có được người bạn trăm năm là Mẹ Thiên Chúa đó sao? Không phải ngài đã phải mất đi quyền làm cha những đứa con trần gian, để rồi được làm cha nuôi của con Thiên Chúa đó sao? Không phải ngài đã phải sống cuộc sống âm thầm như bị quên lãng, để rồi được tôn vinh làm Thánh Cả đó sao? Cuộc đời, được- mất là chuyện thường, nhiều khi được lại là mất và khi mất lại là được. Nhưng phải đợi đến thời điểm thích hợp, thì thiên cơ mới được tỏ lộ. Phải chăng, đời là một bài toán, mà chỉ ai kiên nhẫn và trì chí mới tìm ra ẩn số ? Trong hoạ có phúc, trong rũi có may. Nếu như chúng ta biết đón nhận mọi sự như nó phải đến, ắt chúng ta sẽ có được một tương lai tươi sáng. Như thế, cuộc đời sẽ không phải luôn đen tối ảm đạm như nhiều người vẫn tưởng, nhưng nó thật đáng để chúng ta sống và hy vọng.

  1. Sống Lời Chúa: “Ông sẽ phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,21)
  2. Cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin dạy con biết sống như ngài, để trong cuộc sống, dù được, dù mất, con luôn biết đón nhận tất cả như thánh ý Chúa, để con luôn nổ lực hoàn tất thánh ý đó như ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con chúc tụng Cha vì Cha đã chọn cho Chúa Giêsu một người cha nuôi thánh thiện là thánh Giuse. Ngài thánh thiện vì ngài là người công chính sống đúng thân phận và vai tró của mình. Đối với Cha, ngài đã luôn tôn trọng Thánh Ý nhiệm mầu và kế hoạch cứu độ. Dù hiểu hay không hiểu, ngài vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi để thực hiện điều Cha muốn nơi ngài. Đối với Chúa Giêsu, ngài luôn tôn trọng và chu toàn trách nhiệm của người cha nuôi. Đối với Đức Mẹ, dù ngài không hiểu rõ điều đã xảy đến cho Đức Mẹ, nhưng ngài vẫn hết lòng tôn trọng và không muốn tố giác Đức Mẹ.

     Lạy Cha, xin Cha giúp con noi gương thánh Giuse để sống cuộc đời công chính. Xin Cha cho con biết tôn trọng Cha để con thờ Cha cho phải đạo. Xin cho con biết tôn trọng mầu nhiệm thánh Ý Cha để con tuân giữ và vâng phục, dù trí khôn hèn mọn của con chẳng thể hiểu thấu. Xin giúp con tôn trọng người khác, vì mỗi người là một mầu nhiệm mà chỉ mình Cha mới có quyền đi vào. Con cũng muốn tôn trọng cả thiên nhiên, vì Cha muốn con phải làm chủ vạn vật theo kế hoạch của Cha.

     Trong đức tin, con nhận ra rằng cả một mầu nhiệm vĩ đại đang bao trùm cuộc sống con. Con chỉ biết chờ đợi Cha lên tiếng mời gọi và hướng dẫn, để con sống đúng thân phận và vai trò của con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi