Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ hai: 15. 03.2021.  (Ga 4,43-54)

   Ga 4,43-54

“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

     Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

     Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

     Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Sứ điệp: Những người đồng hương của Chúa chối bỏ và khinh bỉ Chúa, nhưng viên sĩ quan người lương dân đã tin vào Chúa. Chúa chờ ta đón nhận Chúa.

1.Ghi nhớ: “Đức Giêsu bảo: ông hãy về đi con ông sống, Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với minh và ra về”. (Ga,50).

  1. Suy niệm: Niềm tin rất quan trọng, niềm tin có thể chuyển núi dời non. Trong đoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe, viên sĩ quan đã tin mãnh liệt và ông đã được toại nguyện. Kết quả là con ông đã sống.

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi lúc chúng ta không tin vào Thiên Chuá, chúng ta tin vào người này người kia, chúng ta tin vào tiền của chúng ta tin vào thế lực khác. Điều cốt yếu là tin vào Thiên Chúa thì chúng ta lại không tin, nếu không tin vào Thiên Chúa thì chúng ta không bao giờ được bình an.

  1. Sống Lời Chúa: Hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa cách tuyệt đối.
  2. Cầu nguyện: Đức tin rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chúng con , xin Chúa cho đức tin cuả chúng con mỗi ngày một lớn lên, để qua đó chúng con làm chứng cho Chúa trước mọi người. Amen 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không chọn cảnh giàu sang nơi cung vàng điện ngọc, Chúa đã không khư khư dành cho mình quyền uy của Đấng Tối Cao. Nhưng Chúa đã chọn sinh ra trong cung lòng của Đức Maria, cô thôn nữ quê mùa của làng Nazaret, và người cha nuôi của Chúa chỉ là bác thợ mộc bình thường. Chính vì thế, những người đồng hương của Chúa đã từ khước và xua đuổi Chúa, chối bỏ những lời hứa của Chúa Cha, đến nỗi Chúa đã từ bỏ quê hương để tìm đến miền Galilê của người lương dân để rao giảng Tin Mừng và trao ban hồng ân cứu độ. Và ở đó Chúa đã gặp được những người có lòng tin mạnh mẽ và chân thành.

     Lạy Chúa, ngày nay con có cả kho khôn ngoan của Lời Chúa, có cả một kho tàng ân sủng các bí tích để giúp con tiếp xúc và kết hiệp mật thiết với Chúa, có cả một lịch sử Giáo Hội tông truyền, có cả một hàng giáo phẩm luôn hiện diện bên con để dạy dỗ bảo ban giúp con trung thành với Chúa. Nhưng con cũng không hơn gì người Nazaret, con vẫn chối bỏ Chúa bằng những dễ dãi trong cuộc sống, những đam mê vui thú lệch lạc, những lừa lọc trong giao tiếp hằng ngày, những ghen tương ích kỷ. Như thế là con đã chối bỏ Chúa.

     Lạy Chúa, xin thức tỉnh tâm hồn con, xin làm cho con biết đón nhận Chúa và hồng ân cứu độ của Chúa. Xin dạy con biết tìm gặp gỡ Chúa nơi Lời Hằng Sống, nơi các Bí Tích, nơi Giáo Hội. Xin giúp con nhìn thấy Chúa trong mọi người, qua mọi biến cố trong cuộc sống, để con dấn thân và cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa. Xin Chúa ở lại với con mọi ngày cho đến khi Chúa lại đến. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi