Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ ba – 09. 03.2021 Thứ ba sau CN III Mùa chay (Mt 18:21-35) 

   Mt 18:21-35

“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em,

thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu:

     Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả’. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: ‘Hãy trả nợ cho ta’. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh’. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?’ Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Sứ điệp: Hãy tha thứ cho nhau, vì ta đã được Thiên Chúa tha thứ.

1.Ghi nhớ: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy ” (Mt18,22)

  1. Suy niệm: Trong lời Kinh Chúa dạy chúng ta đọc “Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Như thế mẫu mực mà chúng ta muốn Chúa khoan dung đó là chính chúng ta. Ta có biết tha thứ thì Chúa mới tha thứ. Hôm nay Chúa Giêsu dạy cho Phêrô cũng như các môn đệ bài học tha thứ mà là tha thứ vô hạn, không tính toán. Qua dụ ngôn Chúa cho thấy được lý do ta phải tha thứ cho anh chị em mình là do chính ta đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đối với Chúa chúng ta như những con nợ không có khả năng hoàn trả thế mà Chúa đã rộng tình tha thứ cho chúng ta, vậy thì ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em mình. Có tha thứ thì mới có khả năng sống yêu thương và nên giống Cha trên trời là Đấng hay tha thứ.
  2. Sống Lời Chúa : Tha thứ cho những lỗi lầm của anh chị em chung quanh.
  3. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con bí tích Hoà Giải để chúng con chạy đến đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin cho chúng con khi thành tâm lãnh nhận thì cũng biết tha thứ cho anh chị em mình. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thật quảng đại vô cùng. Không những Chúa đã tác tạo nên con, ban ơn để con được sống, mà ngay cả khi con xúc phạm đến Chúa, Chúa cũng tha thứ cho con. Cuộc đời con là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa đã tha thứ cho con từ khi con chưa có mặt trên đời này. Từ ngày con chưa sinh ra, tình yêu của Chúa đã lấp đầy trên con. Rồi từng ngày trong cuộc sống, tình yêu Chúa hằng ấp ủ con. Tấm lòng Chúa thật bao la vô bờ bến.

     Hôm nay đây, khi đứng trước tấm lòng bao la ấy, đứng trước một tình yêu ngất trời như vậy, con chợt thấy lòng mình hẹp hòi nhỏ nhoi làm sao! Con hẹp hòi nhỏ nhoi với Chúa và với anh em con. Chúa đã tha thứ cho con tất cả. Vậy mà chúng con vẫn chưa biết tha thứ cho nhau, vẫn chấp nhất nhau trong từng lời nói, và từng việc làm nhỏ bé. Bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, bao nhiêu sự đổ vỡ không hàn gắn được, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng nhỏ nhoi ích kỷ của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con biết tha thứ cho nhau.

     Chúa dạy con làm việc bác ái, con có thể làm được. Nhưng Chúa dạy con tha thứ cho anh em thì lạy Chúa, con thấy thật khó. Bởi vì khi cho đi tiền bạc của cải, con cho những cái ở ngoài con. Còn khi cho đi sự tha thữ, con phải lấy chính lòng con để trao tặng cho người khác. Có nghĩa là con chấp nhận để người khác cào cấu vào trái tim con. Xin Chúa ban ơn giúp sức để con biết tha thứ cho anh em con. Con tha thứ không những để được Chúa tha thứ, mà con muốn tha thứ, vì trước hết chính Chúa đã tha thứ cho con hết rồi. Xin cho con biết sống xứng đáng với lòng quảng đại của Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi