Đức Hồng y Tổng giám mục Valencia bán tác phẩm nghệ thuật giúp dân nghèo

Giuse Trần Đức Anh, O.P

Vietnamese.rvasia (23.1.2021) – Đức Hồng y Antonio Cañizares, Tổng giám mục giáo phận Valencia bên Tây Ban Nha, bán nhiều tác phẩm nghệ thuật của giáo phận để trợ giúp những người nghèo, qua việc thành lập ngân quỹ tên là “Pauperes”, những người nghèo.

Đức Hồng y Antonio Cañizares năm nay 76 tuổi (1945), nguyên là Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích từ 2008 đến 2014, là năm ngài xin Đức Thánh cha Phanxicô cho trở về Tây Ban Nha, và đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Valencia. Đức Hồng y hai lần làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.

Đại dịch Covid-19 làm cho vùng Valencia gia tăng số người nghèo và nhiều người gặp khó khăn về sinh kế. Với số tiền bán khoảng 40 bức tranh thuộc tòa Tổng giám mục, Đức Hồng y hy vọng giúp đỡ những người đau khổ và vô gia cư. Việc bán các tác phẩm nghệ thuật với mục đích từ thiện sẽ được tiếp tục.

Đức Hồng y Cañizares cũng kêu gọi các linh mục trong giáo phận hãy có những hành động tương tự.

Năm 2015, Đức Hồng y đã tuyên bố dành 10% lương của ngài để giúp người nghèo và mời gọi các linh mục cũng làm như thế và nói rằng: “Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự, kể cả Con của Người. Vậy tại sao chúng ta lại không cho đi?”

(KNA 19-1-2021)

Nguồn: vietnamese.rvasia

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi