Phát âm là Hallelugia hay là Halleluia?

Cứ đến Mùa Phục Sinh, trong các nhà thờ đều đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”. Cuối ba câu xướng, cũng như ba câu đáp của kinh đều có chữ “Alleluia”. Alleluia là viết theo tiếng La tinh (bản Vulgata). Nếu theo tiếng Do Thái sẽ là: Hallelujah, khi sang Việt Nam, Nhóm Giờ kinh Phụng vụ viết là : Halleluia. Alleluia hay Hallelujah/ Halleluia đều có nghĩa là : Hãy chúc tụng Thiên Chúa/ Ngợi ca Thiên Chúa.

Tôi là người sinh trưởng ở miền Nam nên khi phát âm chữ Alleluia sẽ là Al-lê-lu-gia. Tôi thường xem các video thánh lễ của các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, nghe giáo dân các Giáo phận của Giáo tỉnh  đều phát âm là :Al-lê-lui-a. Khi hát thì nghe là : Al-lê-lúi-a.

Tôi theo dõi Đức Thánh Cha đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên Đàng qua video, nghe Đức Thánh Cha và cộng đoàn đều phát âm là Al-lê-lu-gia.

Trong bài viết: “ Nên dùng chữ Alleluia hay Halleluia” có ghi: “ Lưu ý về cách đọc: Ta đọc là Al-lê-lu-gia (gia theo giọng miền Nam)”(*).

Vậy cùng một từ, sao chúng ta không thống nhất cách phát âm, để tránh tình trạng nơi thì phát âm: Al-lê-lu-gia, chỗ thì phát âm : Al-lê-lui-a.

Nguyễn Văn Nghệ

Giáo xứ Cây Vông- Nha Trang

 

   Chú thích:

  (*) huyenca.com/tin-tuc/nen-dung-chu-alleluia-hay-haleluia/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi