Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật – 10. 01.2021 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K) (Mc 1, 7-11)   

  Mc 1, 7-11

“Con là Con yêu quý của Cha,

Con đẹp lòng Cha mọi đàng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu quý của Cha, Con đẹp lòng Cha mọi đàng”.

Sứ điệp: Chúa Giêsu chịu phép rửa để tỏ cho ta ý nghĩa của Bí tích Rửa Tội. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được đổ tràn Thánh Thần, được Chúa Cha xác nhận là con yêu dấu, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Vì thế, chính Chúa Giêsu là khuôn mẫu cuộc đời chúng ta.

Ghi nhớ: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11).

Suy niệm: Cứu chuộc loài người là chương trình của Ba Ngôi Thiên Chúa, dù Đức Giêsu chính là Đấng xuống thế làm người chuộc tội. Có sự sộng tác chặt chẽ giữa Ba Ngôi, trong mọi công trình của Thiên Chúa. Chúng ta khi làm việc Chúa thường đề cao cá nhân của mình, và khó tương nhượng nhau. Cùng nhắm đến một mục đích cho dù là tốt, nhưng khi thực hiện chúng ta khó cộng tác với nhau, đôi khi xảy ra tranh chấp, vì những lợi ích nhỏ nhen hay nuông chiều theo cá tính thất thường của mình.

Sống Lời Chúa: Xác định mỗi người đều có một chổ đứng trong chương trình của Thiên Chúa. Khiêm nhường cộng tác để tìm vinh danh Chúa.

Cầu nguyện : Xin cho chúng con biết tìm ý Chúa, và sẵn lòng cộng tác với anh em để danh Chúa được cả sáng. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha của con, nhờ Bí tích Rửa tội, Cha đổ tràn Chúa Thánh Thần trên con và biến đổi con thành một tạo vật mới và là con của Cha. Con hết lòng cảm tạ Cha vì Cha đã cho con được thông hiệp vào sự sống của Cha, được sống trong tình yêu của Cha. Con tin nhận rằng Cha yêu thương con, mọi ý định của Cha đã thực hiện nơi con đều là để cho con được hạnh phúc. Xin Cha giúp con biết trung thành tìm kiếm và thực thi Ý Cha trong mọi hoàn cảnh sống.

     Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng cảm tạ Chúa, vì nhờ Chúa và trong Chúa, con được trở nên con yêu dấu của Chúa Cha. Chúa là người con hiếu thảo yêu dấu của Chúa Cha, đã trung thành thực hiện Ý Chúa Cha và làm đẹp lòng Chúa Cha. Xin Chúa giúp con trung thành bước theo đường lối của Chúa để xứng đáng là người con yêu dấu của Chúa Cha.

     Lạy Chúa Thánh Thần, con dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ngự trong con và tuôn đổ tình yêu cho con. Xin Chúa giúp con hết lòng yêu mến Chúa Cha và yêu mến anh chị em. Xin Chúa giúp con biết cầu nguyện, xin Chúa hiện diện trong con, nâng đỡ sự yếu hèn của con, và xin Chúa dẫn dắt con trong đời sống đức tin.

     Lạy Chúa Ba Ngôi Cực thánh, con yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp con sống thánh thiện để xứng đáng với hồng ân của Bí tích Rửa tội. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi