Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư: 16.12.2020 (Lc 7,19-23) 

   Lc 7, 19-23

“Hãy thuật lại với Gioan

những điều các ông đã nghe và đã thấy”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Đấng nào khác?” Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?” Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”.

Sứ điệp : Chúa Giêsu truyền giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói suông, nhưng còn bằng chính cuộc sống và hoạt động cụ thể của Ngài.

  1. Ghi nhớ : “ Hãy thuật lại cho Ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe” (Lc7, 22)
  2. Suy Niệm : Sự hiện diện, lời nói và hành động của Chúa Giêsu trở nên dấu chỉ can thiệp của Thiên Chúa khiến dân chúng phải kinh ngạc. Sứ vụ của Đấng Mêsia đã được loan báo trong thời Cựu Ước và nay được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu điễn tả lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa đối với những người tàn tật, bất hạnh : kẻ què bước đi, kẻ điếc nghe được, người mù xem thấy, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng. Đó là những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho dân người trong thời Đấng Cứu Thế. Người tín hữu có bổn phận sống và làm chứng cho Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế.
  3. Sống Lời Chúa : Hãy Tín thác vào lòng thương xót của Chúa.
  4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn cứu chuộc và tình thương của Chúa. Amen.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, bản chất của Hội Thánh là truyền giảng Tin Mừng. Tất cả mọi Ki-tô hữu, bất kể già trẻ lớn bé, đều có bổn phận truyền giảng Tin Mừng. Nhưng lạy Chúa, một em thiếu nhi, một bà già ít học thì truyền giảng Tin Mừng thế nào? Lời Chúa hôm nay đã trả lời cho con: Chúa đã không truyền giảng bằng lời nói suông, mà còn bằng chính phong cách sống và hoạt động cụ thể. Lạy Chúa, Chúa đã không tốn công lí luận dài dòng để biện minh cho thân thế và sứ mạng của mình. Chúa mời gọi thày trò Gioan nhìn thẳng vào những việc làm của Chúa mà thẩm định. Đức cố Giáo Hoàng Phao lô VI nhắc nhở con: “Ngày nay người ta không thích nghe các thày dạy mà chỉ muốn nghe các chứng nhân, và nếu người ta có nghe các thày dạy vì các thày dạy ấy trước đó đã là những chứng nhân.

     Lạy Chúa, Tin Mừng của Chúa đã được truyền giảng vào quê hương con gần năm thế kỷ nhưng kết quả thật khiêm tốn; vỏn vẹn 6 triệu người Công Giáo trong tổng số 80 triệu dân. Con nhìn nhận mỗi người chúng con đều có phần trách nhiệm trước thực tế đáng buồn ấy, vì chúng con chưa sống và hành động theo tinh thần Phúc Âm.

     Con xin Chúa giúp con dùng chính cuộc sống mình để giới thiệu Chúa cho anh em. Xin cho con biết sống thánh thiện, góp phần nhỏ bé để xoa dịu những khổ đau của anh em, và sống bác ái phục vụ tha nhân theo gương Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi