Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ hai: 07.12.2020 (Lc 5,17-26) 

   Lc 5, 17-26

“Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”

     Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: ‘Các tội của ngươi đã được tha’, hay nói: ‘Ngươi hãy đứng dậy mà đi’, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”. Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

Sứ điệp: Người ta đã khiêng người bại liệt đến cùng Chúa Giêsu. Họ dỡ ngói và thả người ấy xuống. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu đã tỏ dấu yêu thương người bại liệt ấy. Chúa vẫn hằng sống, Ngài sẵn sàng tỏ dấu yêu thương chúng ta.

1.Ghi nhớ:Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi” (Lc 5,20).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu chữa lành và tha tội cho một người bất toại cách công khai giữa đám đông dân chúng, nhằm để bày tỏ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Chúa cũng tha tội mỗi khi ta có lòng tin tưởng vào tình yêu thương của Ngài. Chúng ta dù trong hoàn cảnh nào, môi trường nào, cũng có thể đến với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng những việc đạo đức để được Chúa chăm sóc và giúp đỡ.

3.Sống Lời Chúa: Vững tin vào quyền năng của Chúa qua việc Chúa nói với người bất toại. “Này anh, anh đã được tha tội rồi”.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được những kỳ công của Chúa nơi vạn vật và những ơn lạ của Chúa trong cuộc sống. Để khơi dậy tâm tình thờ phượng, biết ơn và tôn vinh Chúa. Amen.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con đến với Chúa đem theo những người thân trong gia đình. Con đến với Chúa đem theo mọi người trên thế giới: những con người mỏng dòn và đầy khuyết điểm. Con đang rẽ qua các lo toan, qua các công việc, qua mọi cảnh huống, qua cả những mệt nhọc sau một ngày lao động, và qua cả những khuynh hướng muốn an nhàn nghỉ ngơi thoải mái, con rẽ qua và cố gắng vượt mọi khó khăn để đến với Chúa. Con biết Chúa đến không phải vì mục đích trần tục, vất chất, nhưng vì yêu chúng con và muốn giải thoát chúng con khỏi chứng bại liệt thiêng liêng, khỏi những tính hư tật xấu. như Chúa đã tha tội cho người bại liệt, thì xin Chúa cũng thương tha thứ những yếu đuối của con và những người con yêu mến.

     Chính vì Chúa nhìn thấy tình thương và lòng tin của những người khiêng, mà Chúa đã làm cho người bại liệt được khỏi. Con cũng muốn thực sự yêu thương và hy sinh giúp đỡ, để đưa người khác đến với Chúa. Xin Chúa giúp con.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để tỏ cho con biết bộ mặt của Thiên Chúa: bộ mặt “Yêu thương tha thứ” chứ không phải bộ mặt hình sự hay bộ mặt kết án. Ngày ngày biết bao người thuộc mọi lứa tuổi và bậc sống hằng được Chúa cho “chỗi dậy” nhờ quyền năng vô hình của ân sủng cứu độ. Xin cho con luôn biết tin tưởng và đầy lòng thống hối mà đến cùng Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi