Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật II Mùa Vọng Năm B : 06.12.2020 (Mc 1, 1-8)

 Mc 1, 1- 8  

“Con là Con yêu quý của Cha, Con đẹp lòng Cha mọi đàng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:

1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:

2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.
6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.7 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

  1. Ghi nhớ: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi”. (Mc 1,3)
  2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Gioan rao giảng và dọn đường để chuẩn bị đón Chúa ngự đến. Khi Chúa đến Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta những công việc nhằm đưa chúng ta đến hạnh phúc mai sau. Muốn được như vậy chúng ta phải hết sức thực thi lời Chúa và luôn luôn hoán cải đời sống mình bằng chính những hành động cụ thể như Thánh Gioan đã kêu gọi. Hãy dọn tâm hồn bằng cách bỏ đi những ích kỷ kiêu ngạo trong con người của chúng ta. Ngõ hầu đưa chúng ta đến với Chúa. Mùa vọng là dịp thuận tiện để chúng ta ăn năn và dọn mình đón Chúa.
  1. Sống lời Chúa: Lãnh nhận các Bí tích để đón Chúa.
  2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng lắng nghe lời Chúa bằng chính những việc làm cụ thể như thánh Gioan đã dạy con. Amen

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi