Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ hai Tuần 34 TN: 23.11.2020 T, Clementê I, Giáo hoàng, tử đạo (Lc 21,1- 4)

  Lc 21, 1-4

 “Người thấy một bà goá nghèo khó

 bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Sứ điệp: đối với Chúa, điều quan trọng không phải là số lượng, nhưng là thái độ khi ta làm việc lành. Những việc làm của ta, dù nhỏ bé, nếu được thực hiện với lòng yêu mến và tín thác nơi Chúa, Ngài sẽ vui nhận.

  1. Ghi nhớ: Người liền nói “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).
  2. Suy niệm: Chúa Giêsu quan sát người ta dâng cúng tiền vào đền thờ, và Người đánh giá bà goá nghèo là người dâng cúng nhiều nhất, dù chỉ có hai xu!. Qua đó, Chúa đánh giá không do số lượng đồng tiền, nhưng do tấm lòng bên trong. Chúa ưa thích tấm lòng chân thành hơn là của lễ nghênh ngang. Noi gương Chúa, chúng ta đừng dựa vào hình thức bên ngoài, qua số lượng hay kích thước mà đánh giá một người, một việc. Nhưng còn phải tìm hiểu phẩm chất, thiện chí và hoàn cảnh của từng người, trong từng việc, mới đủ khách quan và công bằng.
  3. Sống Lời Chúa: Đừng khinh dể những kẻ bé mọn, nghèo hèn, bởi vì nơi họ vẫn có nét đẹp của tâm hồn, lòng quảng đại trong hy sinh và nhiệt tâm của lòng bác ái.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa bằng cả trái tim trong tâm hồn, chứ không chỉ ngoài môi miệng thôi. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con vẫn hiểu rằng: khi cho đi là lúc lãnh nhận, khi quên mình là lúc gặp lại mình. Nhưng những lúc con cho đi, dù với danh nghĩa vì Chúa hay vì đồng loại, con vẫn thường cảm thấy nơi con có gì như đang mất mát, vì thế con tiếc nuối, sợ bị thiệt thòi.

Có lẽ vì thế, khi nhìn lại những tháng ngày đã qua, con thấy hầu như con đã chỉ cho người khác cái mà con dư thừa. Con cho đi bằng tay phải nhưng đã tìm cách lấy lại bằng tay trái. Con muốn quên mình, nhưng lại so đo tính toán hơn thiệt. Xét cho cùng, tình yêu của con còn quá nhỏ, lòng bác ái còn quá vụ lợi, sự dâng hiến còn quá miễn cưỡng, sự phục vụ còn quá nhỏ bé. Con chưa thật sự quảng đại và phó thác để dám quên mình cách triệt để, ngõ hầu tôn vinh danh Chúa và thăng tiến anh em. Do đó, đời sống đạo của con chưa thật sự đổi mới, xứ đạo và môi trường sống của con chưa phát triển tốt đẹp.

Lạy Chúa, chính Chúa nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người  dám hiến mạng sống vì người mình yêu”. Xin ban cho con tình yêu nồng nàn và lòng tín thác cao độ như bà góa dâng hết mọi đồng xu cho Chúa, để con dám vắt kiệt thời giờ, tiền của, sức lực và cả mạng sống của con vì Chúa, vì Giáo Hội và vì anh chị em sống quanh con. Amen.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi