Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư: 04.11. 2020 (Lc 14, 25-33) 

  Lc 14, 25-33

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có,

thì không thể làm môn đệ Ta”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

     “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Sứ điệp:   Phải từ bỏ tất cả để theo Chúa. Người tín hữu phải ý thức điều ấy cho thật rõ và chọn lựa dứt khoát, bởi vì đây là việc dấn thân suốt cuộc đời.

1.Ghi Nhớ:“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi” ( Lc 14,27)

2.Suy Niệm: Chúa cần con người cộng tác với Chúa trong việc loan báo Tin Mừng. Nhưng không vì thế mà Chúa không đặt điều kiện. Tất cả những ai đến với Chúa, xin theo Người, thì cần thực hiện điều kiện: phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng thập giá, do đó, nếu khước từ thập giá trong đời mình, chúng ta không phải là môn đệ của Người. Là môn đệ Chúa, tôi có thật sự vác thập giá của mình đi theo Chúa, tôi có hoàn toàn từ bỏ chưa, hay tôi bắt cá hai tay: vừa theo Chúa vừa tìm thoả mãn ý riêng mình?

3.Sống Lời Chúa: Tinh thần siêu thoát của người môn đệ là vác thập giá mình hằng ngày.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được ơn bền đỗ trong ơn Chúa gọi. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy chúa Giêsu, Chúa mời gọi con theo Chúa và chọn Chúa. Đó phải là ưu tiên hàng đầu, không có điều gì trên đời này có thể hơn được, dù đó là tình máu mủ ruột thịt, dù đó là chính bản thân con.

     Lạy Chúa, thực sự con vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của Lời Chúa, con chưa hiểu tại sao con phải từ bỏ tất cả để theo Chúa, để làm môn đệ Chúa. Thế nhưng chân lý quan trọng này Chúa luôn nhắc đi nhắc lại cho con. Chúa dạy con tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Người. Chúa dạy con: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì không được ích gì”. Chúa dạy người thanh niên giàu có rằng: để được sự sống đời đời thì về bán hết của cải rồi theo Chúa.

     Lạy Chúa, dù con không hiểu, nhưng con tin Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

     Xin cho con tin vào Lời Chúa dạy để con vững bước theo Chúa, để con xác tín mãi mãi rằng chính Chúa là con đường đưa đến sự sống. Bước đi theo Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc sống con. Vì thế xin giúp con sẵn sàng từ bỏ những lợi ích khác. Xin cho con nhận ra rằng từ bỏ mọi sự vì Chúa không phải là dại khờ, thua lỗ, nhưng là một mối lợi và khôn ngoan. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi