Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm: 29.10.2020  (Lc 13, 31-35)

   (Lc 13, 31-35)

“Không lẽ một tiên tri phải bị giết chết

 ngoài thành Giêrusalem?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!”. Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.

     “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! “

Sứ điệp:  Chúa Giêsu yêu thương con người đến nỗi cho dù con người phản nghịch chống lại Ngài, Ngài vẫn tha thiết yêu thương như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh.

  1. Ghi nhớ: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” (Lc 13, 32)
  2. Suy niệm: Con đường rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu đầy gian nan khó khăn, nhưng Chúa cương quyết vượt qua, lần lượt từng việc một cho đến kho hoàn tất. Con đường đi theo Chúa của chúng ta ngày nay cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng đầy những thập giá đau thương. Phải phấn đấu cả đời người, cùng với ơn Chúa giúp, mới có thể đạt tới hạnh phúc đời đời. Là người Kitô hữu chúng ta không thể đi con đường nào khác ngoài con đường mà Thầy Chí Thánh đã đi, đó là con đường thập giá. Nhưng chúng ta tin rằng rằng con đường ấy Chúa đã đi trước, Người sẽ hướng dẫn và nâng đỡ cho tất cả những ai bền tâm theo Người.
  3. Sống Lời Chúa: Sống đời tin yêu phó thác trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, thập giá là con đường đau thương, nhưng là đường dẫn chúng con đến sự sống. Xin Chúa giúp chúng con đủ sức thắng vượt gian nan thử thách trên đường tiến về Nước Trời. Amen.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để rao giảng về Nước Thiên Chúa cho con người. Nhưng phũ phàng thay, có biết bao nhiêu người đã bịt tai giả điếc làm ngơ trước Lời của Chúa. Thậm chí có người tìm cách triệt hạ Chúa như một Hêrôđê, như thành Giêrusalem, nơi bao ngôn sứ bị giết hại, và như chính con đã bao lần sa ngã phạm tội.

     Lạy Chúa, thế mà Chúa vẫn tha thiết yêu thương và kiên nhẫn mời gọi con trở về sống trong ân tình của Chúa. Chúa sẵn sàng quên đi bao lỗi lầm thiếu xót của con, và Chúa chỉ muốn một điều là được bảo vệ con trong vòng tay yêu thương của Chúa.

     Ôi lạy Chúa, xin cho con luôn cảm nhận được tình yêu bao la đó, để con yêu mến Chúa nhiều hơn, và để từ nay, con sẽ quyết tâm xa lìa con đường tội lỗi. Trong những khi gặp gian nan thử thách, hay những lúc yếu đuối tuyệt vọng, xin cho con biết tìm đến Chúa như nguồn sức mạnh đỡ nâng, như nơi trú ẩn an toàn. Lạy Chúa, con biết rằng Chúa yêu thương con như gà mẹ ủ ấp gà con dưới cánh. Xin đừng bao giờ để con trở thành kẻ bạc nghĩa vong ân phản nghịch chống lại Chúa, nhưng xin cho con luôn là người con chí hiếu, luôn biết vâng phục Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi