Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu: 23.10.2020 T. Gioan Capestranô, Linh mục Lc 12,54-59 

   (Lc 12, 54-59)

“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất?

Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?

     “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

Sứ điệp:  Từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống là những dấu chỉ chứng tỏ Thiên Chúa vẫn đang làm chủ và thực hiện việc cứu độ nhân loại. Khi nhận ra những dấu hiệu ấy, chúng ta cần phải xác định lập trường sống một cách dứt khoát.

1.Ghi Nhớ:“Còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét” ( Lc 12,56)

2.Suy Niệm: Chúng ta thường nghe người ta xôn xao nhiều dư luận khác nhau, chẳng hạn chuyện Đức Mẹ khóc, chuyện động đất, chuyện sóng thần và tưởng là sắp tận thế rồi! Người Do thái thời Chúa Giêsu cũng nhìn vào các hiện tượng thiên văn, dấu chỉ thiên nhiên :mây, mưa, gió sắp xảy đến để có những ứng xử thích hợp. Chúa trách họ biết nhìn trời mà đoán thời tiết, sao không nhìn vào những phép lạ và lời dạy của Chúa mà nhận ra Người là Đấng cứu thế, và nhìn Gioan là vị Tiền hô. Chúa muốn chúng ta ngày nay hãy nhìn những dấu chỉ, biến cố trong cuộc sống để thấy được ý Chúa mà thực hiện. Tôi đã tìm gặp được ý Chúa trong cuộc sống mình chưa?

3.Sống Lời Chúa: Tìm ý Chúa qua từng biến cố của cuộc sống.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, này con xin đến để làm theo ý Chúa. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa, cuộc sống của con được đan dệt với những vui buồn sướng khổ, may mắn và thất bại. Con nhận biết rằng Chúa đang can thiệp vào những biến cố ấy. Ngày nay không thiếu những dấu chỉ chứng tỏ Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc đời con.

     Ngày xưa Chúa đã trách người Do Thái vì họ không biết đọc những dấu chỉ thời đại. Họ sáng suốt đoán trước thời tiết qua những hiện tượng thiên nhiên, nhưng họ lại mù tối không nhận ra được những dấu chỉ mà Chúa đang ngỏ với họ qua các phép lạ và giáo lý của Chúa. Chúa mời gọi những ai theo Chúa hãy học và hiểu dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa đang thực hiện giữa loài người.

     Lạy Chúa , xin cho con được đôi mắt sáng của đức tin, để thấy được bàn tay yêu thương của Chúa đang dẫn dắt con qua từng biến cố. Con cũng cần Chúa cho đôi tai tỉnh thức, để sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa đang mời gọi con đáp lại tình Chúa thương yêu. Và giữa những thất bại đau khổ, xin cho con nghe được tiếng Chúa vẫn không ngừng kêu gọi sống vui tươi lạc quan và tin tưởng phó thác.

     Xin cho con nhận ra những dấu chỉ của Chúa, luôn biết can đảm dứt khoát từ bỏ thói hư tật xấu, cương quyết sửa những lỗi lầm, để cuộc sống của con cũng trở thành một dấu chỉ sống động của Chúa cho những người khác. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi