Trực tuyến: Thánh lễ Chúa nhật XXIX – Khánh nhật Truyền Giáo, lúc 17h30 ngày 17.10.2020. Tại Nhà thờ Cầu Kho

Thánh lễ Chúa nhật XXIX – Khánh nhật Truyền Giáo tại nhà thờ Cầu Kho (31 Trần Đình Xu, Cầu Kho, Quận 1, Sàigòn) – Giáo hạt Sài gòn, Chợ Quán, Do Linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình chủ tế. Vào lúc 17giờ30 ngày thứ Bảy 17.10.2020. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi