Tổ chức Adveniat: Có tiến bộ tại miền Amazzonia

Theo tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức, chuyên trợ giúp Mỹ châu Latinh, có những tiến bộ tại miền Amazzonia, một năm sau Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền này.

Einsatz für Indigene, zum Beispiel wie hier in Brasilien, ist ein Einsatzbereich der kirchlichen Hilfsarbeit | Genilson Guajajara

Giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, ông Michael Heinz, đã tuyên bố hôm 10/10/2020 vừa qua, trên đài phát thanh Công giáo “domradio”, ở Đức rằng mặc dù đại dịch Covid-19 làm cho rất nhiều người chết, nhưng vẫn có nhiều người tại địa phương được củng cố nhờ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia. “Họ nắm vận mệnh của mình trong tay một cách vững mạnh hơn” và dĩ nhiên họ cũng được hỗ trợ trong vấn đề này.

Theo ông Heinz, sự chú ý của thế giới về miền Amazzonia nhờ Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng Mười năm ngoái, tại Vatican cũng như về các vấn đề của miền này đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân địa phương trong những tháng đầu tiên sau đó, ví dụ có sự bảo vệ nhiều hơn và sự kết nối tốt hơn với nhiều nơi trên thế giới. Điều này sẽ tiếp tục mở rộng. Rất tiếc là đại dịch Covid-19 đã tạo nên những chướng ngại và hút mất sự chú ý của dư luận thế giới đối với Amazzonia”. Dầu vậy, ông Heinz nói: “Chúng ta biết rằng miền Amazzonia là buồng phổi của thế giới và đây là điều quan trọng đối với chúng ta. Chắc chắn thế giới lại chú ý đến miền này. Điều cần thiết là không nhắm mắt trước những tội làm hại môi trường, không những tại Đức, nhưng cả tại miền Amazzonia nữa”.

Cả Đức Thánh cha Phanxicô cũng đề cập đến đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, trong thông điệp mới của ngài, “Fratelli tutti”. Ngài khẳng định rằng: “Mọi người đều được liên kết với nhau và cộng đồng thế giới chỉ có thể sống còn “nếu chúng ta cùng chăm sóc cho nhau”. Qua đó, một lần nữa, Đức Thánh cha nhấn mạnh tình liên đới, và đây là điều rất quan trọng đối với chúng ta, đặc biệt đối với toàn thể những người dân tại Amazzonia và Mỹ châu Latinh. (KNA 10-10-2020)

Trần Đức Anh, O.P.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi